Nadomestilo boleznine za samostojne podjetnike

Nadomestilo boleznine za samostojne podjetnike

15. 03. 2022

9 0
Koristnost članka
9 oseb je članek označilo kot koristen.

Objavljeno: Portal FinD-INFO, 2. 3. 2022, www.findinfo.si, Avtor: Simona Matko Počivalšek

V Uradnem listu RS, št. 15/2022 z dne 4. februarja 2022 sta bili objavljeni dve spremembi zakonov, in sicer Zakon o spremembah Zakona o delovnih razmerjih (ZDR-1C), ki spreminja 137. člen ZDR-1, in Zakon o dopolnitvi Zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju (ZZVZZ-R), ki spreminja 29. člen ZZVZZ. Noveli se uporabljata od 1. marca 2022 in vplivata na obdobje upravičenih refundiranih nadomestil iz naslova začasne zadržanosti od dela.

Pred tem je veljalo, da je delodajalec ali samostojni podjetnik uveljavljal izplačilo nadomestila od začasne zadržanosti od dela zaradi razlogov: 01- BOLEZEN, 02- POŠKODBA IZVEN DELA ali 05- POŠKODBA PO TRETJI OSEBI IZVEN DELA po 30 dneh zadržanosti. Torej nadomestilo zadržanosti razlog 04/02/05 je bilo s strani ZZZS refundirano od 31 delovnega dne dalje.

Po novem se s spremembo Zakona o delovnih razmerjih (ZDR-1C) spreminja tretji odstavek 137. člena, ki število 30 delovnih dni nadomesti s številom 20 delovnih dni v primeru odsotnosti iz dela z razlogom bolezen ali poškodba izven dela. Kar v praksi pomeni, da lahko delodajalec ali samostojni podjetnik vloži vlogo za refundacijo nadomestila že od 21 delovnega dne dalje.

Spreminja se tudi obdobje znotraj koledarskega leta iz prejšnjih 120 delovnih dni na 80 delovnih dni. To pomeni, da je nadomestilo v breme delodajalca iz razloga zadržanosti bolezen ali poškodba izven dela v skupnem številu delovnih dni 80 v breme delodajalca od 81. delovnega dne znotraj koledarskega leta pa v breme ZZZS s predhodno odločbo izdano s strani ZZZS. Delavec mora sam obvestiti delodajalca kadar doseže 80 delovnih dni odsotnosti znotraj koledarskega leta oz. samostojni podjetnik mora obvestiti osebnega zdravnika, da gre za odsotnost od 81. koledarskega dne dalje.

Pri izračunu višine nadomestila boleznin je potrebno upoštevati 7. odstavek, 137. člena Zakon o delovnih razmerjih (ZDR-1), ki opredeljuje izračun obdobja za nadomestilo tako za zaposlene, kot za samostojne podjetnike.

Osnovni izračun nadomestila je sledeč:

Za zaposlene je za refundirana nadomestila osnova preteklo leto in zgornja meja, da delavec ne sme prejeti več kot če bi delal.

Za samostojne podjetnike je osnova za refundirano nadomestilo prav tako osnova za prispevke preteklega leta in zgornja meja, da samostojni podjetnik ne sme prejeti večje nadomestilo od osnove  kot če bi delal.

V primeru, ko delavec nima znane osnove preteklega leta se za izračun osnove vzame obdobje v skladu s 7. odstavkom 137. člena ZDR-1C ( preteklo tromesečje ali bruto osnova po pogodbi).

Tako 137. člen ZDR-1C opredeljuje časovno obdobje za izračun osnove preteklega leta, 31. člen ZZVZZ-R pa zgornjo in spodnjo mejo nadomestila in višino osnove.

Na praktičnem primeru si poglejmo izračun osnove za nadomestilo razloga zadržanosti 01- BOLEZEN za samostojnega podjetnika, ki je v preteklem letu bil zaposlen pri delodajalcu.

Primer 1:

Samostojni podjetnik ima registrirano dejavnost na podlagi zavarovalne podlage 05 od 1.6.2021 dalje. Pred 1.6.2021 je delavec bil zaposlen pri gospodarski družbi. Prvi dan zadržanosti z razlogom 01- BOLEZEN je 15.11.2021. Osnova preteklega leta(2020)  delavca znaša 18.543,00 EUR bruto I. Višina osnove za izračun prispevkov od 1.6.2021 dalje znaša v višini minimalne pokojninske osnove 1.113,72 EUR. Kakšen je izračun nadomestila boleznine v breme ZZZS po 30 delovnih dneh?

Ker je osnova preteklega leta višja od redne mesečne osnove tekočega obdobja 1.113,72 EUR je potrebno upoštevati sedmi odstavek ZZVZZ-R, ki opredeljuje zgornji limit, da nadomestilo ne more biti višje kot če bi delavec delal. Zato v izračun osnove za refundacijo nadomestila v tem primeru samozaposleni poroča znesek mesečnega nadomestila v pripadajočem odstotku od osnove 1.113,72 EUR. Ker je datumsko prvi dan zadržanosti 15.11.2021 torej pred uveljavitvijo spremembe je nadomestilo priznano od 31. delovnega dne dalje.

Izračun nadomestila:

ð  1.113,72 EUR * 90 % = 1.002,35 EUR bruto I za povprečni fond ur 174 ur mesečno.

Primer 2:

Samozaposleni ima prvi dan zadržanosti 15.1.2022 in je zavarovan na podlagi 05 od 1.1.2005 dalje. Mesečna osnova za plačilo prispevkov preteklega obdobja za leto 2021 znaša 2.500 EUR mesečno. Kakšen bo izračun nadomestila za razlog zadržanosti 01- BOLEZEN in od katerega dne dalje bo samostojnemu podjetniku priznana refundacija nadomestila s strani ZZZS? Samostojni podjetnik ima višino zavarovalne osnove v mesecu zadržanosti enako v višini 2.500,00 EUR.

Osnova za izračun nadomestila v tem primeru bo znašala 2.500,00 EUR.

Nadomestilo za razlog zadržanosti 01- BOLEZEN è 90% od  osnove ( 2.500,00 EUR) , kar znaša 2.250,00 EUR bruto I.

Vlogo za nadomestilo bo samostojni podjetnik vložil že po novem zakonu od 21 delovni dan zadržanosti dalje, torej od 1.3.2022 dalje bo zadržanost refundirana s strani ZZZS ne glede na to ali je bil pogoj 21 delovnih dni izpolnjen že v mesecu februarju 2022.

Pri samostojnih podjetnik je potrebno upoštevati tudi to, da se višina zavarovalne osnove na mesečni ravni v času odsotnosti od dela ne more spreminjati do prenehanja bolniškega staleža.

Članki izražajo stališča avtorjev, in ne nujno organizacij, v katerih so zaposleni, ali uredništva portala FinD-INFO.

Ali se vam je zdel članek koristen? Da NeNazaj