Sprememba Javnega razpisa za sofinanciranje izvajanja dejavnosti slovenskih poslovnih klubov v tujini v letu 2022 (JR SPK 2022)

Sprememba Javnega razpisa za sofinanciranje izvajanja dejavnosti slovenskih poslovnih klubov v tujini v letu 2022 (JR SPK 2022)

15. 03. 2022

1 0
Koristnost članka
1 oseb je članek označilo kot koristen.

Objavljeno: Uradni list RS, Št. 35, Datum: 11. 3. 2022, Stran: 816

Javna agencija Republike Slovenije za spodbujanje podjetništva, internacionalizacije, tujih investicij in tehnologije, Verovškova ulica 60, 1000 Ljubljana, objavlja spremembo Javnega razpisa za sofinanciranje izvajanja dejavnosti slovenskih poslovnih klubov v tujini v letu 2022 (JR SPK 2022).

V Javnem razpisu za sofinanciranje izvajanja dejavnosti slovenskih poslovnih klubov v tujini v letu 2022 (JR SPK 2022) (Uradni list RS, št. 17/22 z dne 11. 2. 2022), se peti odstavek točke 13. »Roki in način prijave na javni razpis« spremeni tako, da se po novem glasi:

Za pravočasne štejejo vloge, ki bodo prispele na naslov SPIRIT Slovenija do vključno 18. 3. 2022, do 13. ure. Za pravočasne štejejo tudi vloge oddane po pošti do vključno 18. 3. 2022. V primeru oddaje vloge po pošti je prijavitelj dolžan obvestiti agencijo o oddani vlogi na e-naslov: sasa.leban@spiritslovenia.si, najkasneje do vključno 18. 3. 2022.

Vsa ostala določila javnega razpisa ostanejo nespremenjena.

Razpisnik: SPIRIT Slovenija, javna agencija

Ali se vam je zdel članek koristen? Da NeNazaj