Gospodarstvu letos na voljo dobrih 646,5 milijonov evrov, prvi razpisi že objavljeni

Gospodarstvu letos na voljo dobrih 646,5 milijonov evrov, prvi razpisi že objavljeni

08. 03. 2022

Vir in informacije: Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo, 28. 2. 2022, www.gov.si

Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo (MGRT) je predstavilo razvojne spodbude in javne razpise, na katerih bodo lahko kandidirala podjetja in drugi upravičenci. Slovenskemu gospodarstvu bo letos na voljo dobrih 646,5 milijonov evrov, ki jih upravlja ministrstvo. Poleg tega bodo podjetjem na voljo še programi in ukrepi izvajalskih organizacij v višini 289 milijonov evrov njihovih lastnih sredstev. Razvojna sredstva bodo namenjena za dvig produktivnosti slovenskega gospodarstva v smeri zelenega in digitalnega prehoda ter za enakomeren razvoj slovenskih regij. Prvi razpisi so že objavljeni, naslednji bodo objavljeni v prihodnjih tednih.

Novinarska konferenca - Predstavitev razvojnih spodbud za slovensko gospodarstvo v 2022

Datum: 28. 2. 2022, Avtor: Urad Vlade RS za komuniciranje

646,5 milijona evrov sredstev predstavlja višino sredstev gospodarskega ministrstva za razpise, ki so že ali pa še bodo objavljeni in na katera se lahko podjetja prijavijo v letošnjem letu. Od tega je 485 milijonov evrov nepovratnih in 161,5 milijona evrov povratnih sredstev. Izplačila bodo lahko sledila v več letih, odvisno od trajanja posameznega projekta.

Gospodarski minister Zdravko Počivalšek je ob tem dejal, da se je slovensko gospodarstvo enako kot vsa gospodarstva po svetu v zadnjih dveh letih soočalo s krizo pandemije. »Naše gospodarstvo je danes močnejše in bolj robustno kot pred krizo. Praktično čez noč se je moralo prilagoditi novim razmeram na trgu in uspešno je vzdržalo pritisk krize.« Ob tem je spomnil, da je Vlada RS v 10 protikoronskih paketih samo gospodarstvu namenila okoli 2,3 milijarde evrov, od tega 1 milijardo evrov samo za turizem. Poleg tega je ministrstvo lani gospodarstvu ponudilo 616 milijonov evrov razvojnih sredstev preko razpisov, predvsem likvidnostnih.

Minister je izpostavil, da kljub nadpovprečni gospodarski rasti in rekordno visoki zaposlenosti prebivalstva »ne smemo zaspati. Ta moment transformacije moramo sedaj okrepiti in spodbuditi nadaljnjo rast podjetij.«

Glede usmerjenosti letošnjih razvojnih spodbud je minister Počivalšek poudaril: »Z letošnjimi spodbudami želimo v gospodarstvu intenzivno spodbuditi investicijski cikel za zeleni in digitalni prehod. Pri tem zasledujemo štiri glavne cilje: povečati želimo produktivnost in s tem položaj, moč in vpliv slovenskih podjetij v globalnih in domačih verigah vrednosti; spodbuditi medsebojno povezovanje podjetij in s tem prenos znanja, inovacij in razvojnih idej v prakso; ustvariti kakovostna delovna mesta v Sloveniji z višjo dodano vrednostjo ter zagotoviti skladen razvoj vseh slovenskih regij.«

V primerjavi z lanskim letom bo letos ministrstvo ponudilo gospodarstvu skoraj še enkrat več nepovratnih sredstev. Z ukrepi bo ministrstvo podprlo več področij – največ bo namenilo razvoj turizma 141,1 milijona evrov (21,8 % vseh sredstev), podjetništvu in internacionalizaciji 117,3 milijona evrov (18,1 %), raziskavam, razvoju in inovacijam 107,5 milijona evrov (16,6 %), investicijam za večjo produktivnost 88,5 milijona evrov (13,7 %) in regionalnemu razvoju 76 milijonov evrov (11,8 %). Digitalizaciji je namenjeno 56,5 milijona evrov (8,7 %), lesno predelovalni industriji 29,6 milijona evrov (4,6 %), energetski učinkovitosti 16,8 milijona evrov (2,6 %) ter krožno gospodarstvu 10,8 milijona evrov (1,7 %) in urbanemu razvoju 2,4 milijona evrov (0,4 %).

Razvojna sredstva za letošnje razpise prihajajo iz treh virov: največ iz Načrta za okrevanje in odpornost ter iz kohezijske ovojnice Operativnega programa 2014-2020, vključno s skladom React EU, v manjšem delu iz slovenskega proračuna.

Ukrepe bo ministrstvo izvajalo neposredno in preko izvajalskih organizacij: Javne agencije SPIRIT Slovenija, Javnega sklada RS za podjetništvo (SPS), Javnega sklada RS za regionalni razvoj in razvoj podeželja (SRRS), SID banke in Javnega štipendijskega, razvojnega, invalidskega in preživninskega sklada RS (JŠRIS).

Poleg 646,5 milijona evrov, s katerimi upravlja MGRT, bodo gospodarstvu dodatno na voljo tudi programi in različne pomoči za podjetja s strani naših izvajalskih organizacij. Te bodo ponudile dodatnih najmanj 289 milijonov evrov in sicer iz svojega namenskega premoženja ali iz sredstev tekočega poslovanja.

Razvojna sredstva bo ministrstvo upravljalo na tri načine, in sicer preko: dodeljevanja sredstev podjetjem preko javnih razpisov; dveh novih programov podpornega ekosistema, kjer ministrstvo krepi center znanja in povezovanja podjetij na področju raziskav, razvoja in inovacij ter krožnega gospodarstva ter preko postopkov javnega naročanja, kjer bo vzpostavilo pilotne tehnološke rešitve, od katerih bodo imela koristi tudi podjetja (npr. hibridni oblak, kjer bodo vzpostavili e-identiteto podjetij in digitalizirali proces javnih razpisov).

Teh 646,5 milijona evrov ne vključuje spodbud iz naslova evropskih strukturnih skladov ter sklada za pravični prehod za obdobje 2021-2027. To bodo še dodatna finančna sredstva za gospodarstvo, glede katerih pa se Služba vlade za razvoj in evropsko kohezijsko politiko še usklajuje z Evropsko komisijo. Ministrstvo pričakuje, da bo letos zaključen proces priprave programa in pravnih podlag, zato da bi prihodnje leto že začeli s spodbudami tudi iz teh virov.

Objavljeni prvi štirje javni razpisi iz svežnja javnih razpisov MGRT 2022

Javni razpis za sofinanciranje raziskovalno razvojnih projektov

Cilj javnega razpisa, za katerega je namenjenih 45 milijonov evrov, je prispevati k zelenemu prehodu, k povečevanju vlaganj v raziskave in razvoj, povečanju produktivnosti (tudi snovne in energetske produktivnosti) in konkurenčnosti gospodarstva s sofinanciranjem najmanj 95 raziskovalno razvojnih projektov konzorcijev podjetij. Podprti bodo projekti,  usmerjeni na področje prehoda na krožno gospodarstvo, vključno s preprečevanjem in nadzorovanjem onesnaženja in na področje blažitve podnebnih sprememb, ki se nanašajo na razvoj novih ali izboljšanih izdelkov, procesov ali storitev z visoko dodano vrednostjo in s tržnim potencialom, kar posledično veča konkurenčnost sodelujočih podjetij. Projekte bodo lahko izvajali konzorciji največ treh podjetij, ne glede na velikost podjetja. Razpis ima dva roka za oddajo vlog. Prvi se izteče 17. 5. 2022, drugi pa 3. 4. 2023.

Dodatne informacije o razpisu je objavljenih na spletni strani javne agencije SPIRIT Slovenija.

Javni razpis Eurostars 3 za leto 2022

Namen javnega razpisa, za katerega je namenjenih 1 milijon evrov je izvajanje programa Eurostars 3. Ta s sofinanciranjem podpira inovativne MSP-je in njihove partnerje pri izvajanju njihovih skupnih raziskovalno razvojnih in inovativnih projektov, katerih rezultat je nov postopek, proizvod ali storitev in imajo predviden kratek čas vstopa na trg. Rok za oddajo vlog je 24. 3. 2022

Dodatne informacije o razpisu je objavljenih na spletni strani MGRT.

Javni razpis za sofinanciranje vlaganj v javno in skupno turistično infrastrukturo in naravne znamenitosti v turističnih destinacijah

Cilji javnega razpisa, za katerega je na voljo 10 milijonov evrov, so trajnostno preoblikovanje javne turistične infrastrukture z vlaganji v obnovo in izgradnjo javne turistične infrastrukture ter izboljšanje funkcionalnosti, varnosti in kakovosti javne turistične infrastrukture ter dviga kakovosti storitev in doživetij turistov. Rok za prijavo je 20. 4. 2022.

Dodatne informacije o razpisu je objavljenih na spletni strani MGRT.

Javni razpis za podporo inovativnim ekosistemom ekonomsko-poslovne infrastrukture (EPC)

Namen razpisa, za katerega je na voljo 18 milijonov evrov, je krepiti konkurenčnost gospodarstva na regionalni ravni in ustvarjanje ekosistemov podjetij z visoko dodano vrednostjo preko sofinanciranja investicij v javno gospodarsko infrastrukturo, potrebno za delovanje ekonomsko poslovnih con. Roka za oddajo vlog sta 18. 4. 2022 in 19. 5. 2023.

Dodatne informacije o razpisu je objavljenih na spletni strani MGRT.

  • Predstavitev razvojnih spodbud MGRT v letu 2022 po področjih

Predstavitve | Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo

- Predstavitev razvojnih spodbud MGRT v letu 2022 (PDF)

  • Okvirni načrt razvojnih spodbud v letu 2022

Predstavitve | Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo

- Načrt objav javnih razpisov razvojnih spodbud MGRT (PDF)

Ali se vam je zdel članek koristen? Da NeNazaj