Javno zbiranje ponudb za oddajo dela nepremičnine v podnajem - Bled

Javno zbiranje ponudb za oddajo dela nepremičnine v podnajem - Bled

07. 05. 2013

Objavljeno: Uradni list RS, Št. 38, Datum: 3. 5. 2013, Stran: 1529

Predmet podnajema: V podnajem se oddaja neopremljen poslovni prostor po etažnem načrtu, v skupni izmeri 111,71 m2 (bife, garderoba, skladišče, moški wc, ženski wc, wc za osebje in pripadajoča terasa) v Športni dvorani na Bledu. Prostor s teraso je namenjen za gostinsko dejavnost – bife s ponudbo pijače.

Za poslovni prostor bo sklenjena podnajemna pogodba. Izhodiščna najemnina znaša 8,00 EUR/kvadratni meter.

Predmet podnajema se oddaja za dobo 5 let, s predvidenim začetkom 15. 6. 2013, z možnostjo podaljšanja za nadaljnjih 5 let.

Podnajemnik bo moral poleg najemnine plačevati obratovalne stroške (poraba električne energije, ogrevanje, voda, telefon, morebitno varovanje prostorov, komunalne storitve, strošek upravljanja zgradbe …), stroške rednega vzdrževanja predmeta najema, stroške nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča, stroške zavarovanj in druge stroške, za katere se stranki dogovorita s pogodbo.

Več

Pogoji za sodelovanje: Pisne ponudbe lahko oddajo pravne osebe in samostojni podjetniki s sedežem v Republiki Sloveniji.

Razpisnik: Infrastruktura Bled d.o.o.

Rok: Rok za oddajo ponudb je 20. 5. 2013, do 12. Ure.

Dodatne informacije: Vsa pojasnila v zvezi s podnajemom, ogledom predmeta podnajema in druge informacije lahko zainteresirani ponudniki dobijo na sedežu Infrastrukture Bled d.o.o., Rečiška cesta 2, Bled, pri Bojanu Žerovcu, Tel: (04) 578-05-34, e-naslov: bojan.zerovec@infrastruktura-bled.si, vsak delovni dan, od 8. do 10. ure.

Več: Več o javnem zbiranju ponudb najdete tukaj.

Ali se vam je zdel članek koristen? Da NeNazaj