Javni razpis PETROLURE/2013/R2 – Nepovratne finančne spodbude za izvedbo programov informiranja in ozaveščanja

Javni razpis PETROLURE/2013/R2 – Nepovratne finančne spodbude za izvedbo programov informiranja in ozaveščanja

07. 05. 2013

Objavljeno: Uradni list RS, Št. 38, Datum: 3. 5. 2013, Stran: 1502

Predmet razpisa: Predmet javnega razpisa je podelitev nepovratnih finančnih spodbud (v nadaljevanju: finančne spodbude) za projekte, ki so usmerjeni v zagotavljanje prihrankov energije pri končnih odjemalcih na območju Republike Slovenije, če gre za izvedbo programov informiranja in ozaveščanja.

Za projekt se šteje ena zaključena celota posameznega ukrepa, pri čemer se upošteva prostorsko-fizična, časovna, finančna in funkcionalna povezanost.

Upravičeni stroški so:

  • organiziranje izobraževalno-ozaveščevalnih prireditev (simpoziji, seminarji, posveti, delavnice, okrogle mize, konference, razstave, natečaji, individualna svetovanja ipd.);
  • izdajanje strokovnih in poljudnih publikacij (zgibanke, brošure, priročniki, poučne knjige, tematski sklopi znotraj publikacije, priloge časopisom, spletne strani ali aplikacija);
  • organiziranje skupinskih ogledov primerov dobre prakse.

Pogoji za sodelovanje: Na javnem razpisu lahko sodelujejo naslednji osebe (v nadaljevanju vlagatelji):

  • občine;
  • drugi subjekti (javni skladi, javne agencije, zavodi, ustanove in društva, registrirane cerkve in druge verske skupnosti, če ne izvajajo pridobitne dejavnosti, skladno s 26. členom Pravilnika o spodbujanju URE in OVE);
  • podjetja, ki imajo sedež v Republiki Sloveniji.

Več o pogojih najdete tukaj.

Vrednost razpisa: Skupna višina sredstev znaša 50.000,00 EUR.

Razpisnik: Petrol d.d., Ljubljana

Rok: Vlagatelj vlogo dostavi na sedež sofinancerja (osebno, po pošti ipd.) od dneva objave v Uradnem listu RS dalje in najkasneje do 30. 7. 2013, oziroma do obvestila o porabi sredstev.

Vloge bo odpirala ter preverjala njihovo popolnost strokovna komisija in sicer najprej 14. 5. 2013, ob 9. uri, nato pa vsako delovno sredo in petek, do objave zaključka javnega razpisa zaradi porabe sredstev.

Dodatne informacije: Dodatne informacije o razpisu so na voljo na e-naslovu: petrolure@petrol.si. Vprašanja je potrebno poslati najkasneje šest delovnih dni pred končnim rokom za oddajo vlog. Vsi odgovori bodo objavljeni na spletni strani: www.petrol.si/za-podjetja/subvencije.

Razpisna dokumentacija: Vlagatelj mora svojo vlogo izdelati in oddati na obrazcih, ki so dostopni na spletni strani: www.petrol.si/za-podjetja/storitve/subvencije oziroma, ki jih prejme na podlagi naročila podanega na naslov e-pošte: petrolure@petrol.si.

Več: Več o pogojih najdete tukaj.

Ali se vam je zdel članek koristen? Da NeNazaj