Pravica do kratkotrajne odsotnosti zaradi bolezni podaljšana do 31. 5. 2022

Pravica do kratkotrajne odsotnosti zaradi bolezni podaljšana do 31. 5. 2022

08. 03. 2022

Objavljeno: Gospodarska zbornica Slovenija, Zbornica računovodskih servisov, 7. 3. 2022, www.gzs.si/zbornica_racunovodskih_servisov/

Dne 25. 2. 2022 je bil v Uradnem listu RS (št. 26/22) objavljen Sklep o podaljšanju veljavnosti ukrepa kratkotrajne odsotnosti zaradi bolezni, ki ga je sprejela Vlada Republike Slovenije. Sklep, ki administrativno razbremenjuje družinske zdravnike, zavarovanim osebam pa omogoča lažje uveljavljanje pravice do odsotnosti z dela s plačilom nadomestila, je za tri mesece podaljšal veljavnost 31. člena Zakona o dodatnih ukrepih za omilitev in odpravo posledic COVID-19 (ZDUOP). Delavci lahko pravico do kratkotrajne odsotnosti zaradi bolezni uveljavijo do 31. 5. 2022, delodajalci pa te zahtevke za refundacijo v elektronski obliki vložijo najpozneje do 31 8. 2022.

Delavec je lahko odsoten z dela zaradi bolezni brez potrdila o upravičeni zadržanosti od dela (eBOL), ki ga izda izbrani osebni zdravnik, torej brez predhodne ugotovitve razlogov za takšno odsotnost z dela, do tri zaporedne dni v kosu, in sicer največ enkrat v posameznem koledarskem letu. Delavec mora o kratkotrajni odsotnosti zaradi bolezni pisno ali elektronsko obvestiti delodajalca prvi dan odsotnosti, v času koriščenja kratkotrajne odsotnosti zaradi bolezni ne sme opravljati pridobitne dejavnosti ali se gibati izven kraja svojega bivanja.

Za čas te odsotnosti je delavec upravičen do nadomestila plače, katerega izplača delodajalec, ki nato zahteva refundacijo od Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije (ZZZS). ZZZS delodajalcu refundira nadomestilo v breme Proračuna Republike Slovenije.

Na spletnih straneh ZZZS so objavljeni prilagojeni vzorci pripomočkov za pripravo zahtevkov za refundacijo, prilagojena je bila tudi spletna aplikacija za elektronsko vlaganje zahtevkov.

Več o postopku refundacije nadomestila plače zaradi kratkotrajne odsotnosti od dela zaradi bolezni (za delodajalce)

Ali se vam je zdel članek koristen? Da NeNazaj