Javni razpis o dodeljevanju proračunskih sredstev za pospeševanje razvoja gospodarstva v Občini Sevnica v letu 2022

Javni razpis o dodeljevanju proračunskih sredstev za pospeševanje razvoja gospodarstva v Občini Sevnica v letu 2022

08. 03. 2022

Objavljeno: Uradni list RS, Št. 29, Datum: 4. 3. 2022, Stran: 765

Predmet razpisa: Predmet javnega razpisa je dodeljevanje nepovratnih sredstev za pospeševanje razvoja gospodarstva s subvencioniranjem naslednjih ukrepov, ki so se v razpisnem obdobju izvajali na območju Občine Sevnica:

  • A Promocija izdelkov in storitev na sejmih
  • B Naložbe v nakup nove opreme in nematerialnih investicij
  • C Finančne vzpodbude za lokalne turistične ponudnike

Več

Pogoji za sodelovanje: Več o pogojih najdete tukaj.

Vrednost razpisa: Skupna višina razpoložljivih sredstev, namenjenih za izvedbo javnega razpisa, je 82.000 EUR in sicer:

  • Ukrep A - 15.000 EUR
  • Ukrep B - 60.000 EUR
  • Ukrep C - 7.000 EUR

Razpisnik: Občina Sevnica

Rok: Rok za oddajo vloge je 20. 5. 2022.

Šteje se, da je prijava prispela pravočasno, če je bila zadnji dan roka za oddajo prijav oddana na pošti s priporočeno pošiljko (datum poštnega žiga na dan 20. 5. 2022) ali do konca delavnika oddana v sprejemni pisarni Občine Sevnica.

Dodatne informacije: Dodatne informacije posreduje Vlasta Kuzmički, Tel: (07) 81-61-233 ali 031/864-273, e-naslov: vlasta.kuzmicki@obcina-sevnica.si in Jasmina Veselinović, Tel: (07) 81-61-205 ali 051/319-070, e-naslov: jasmina.veselinovic@obcina-sevnica.si.

Razpisna dokumentacija: Razpisna dokumentacija je dosegljiva na spletni strani Občine Sevnica: www.obcina-sevnica.si in na Oddelku za gospodarske dejavnosti Občine Sevnica, Glavni trg 19a, Sevnica.

Več: Več o javnem razpisu najdete tukaj.

Ali se vam je zdel članek koristen? Da NeNazaj