Sprememba Javnega poziva REVAV-7 - Vavčer za dvig digitalnih kompetenc

Sprememba Javnega poziva REVAV-7 - Vavčer za dvig digitalnih kompetenc

25. 02. 2022

Objavljeno: Uradni list RS, Št. 26, Datum: 25. 2. 2022, Stran: 643

Javni sklad Republike Slovenije za podjetništvo objavlja spremembo vsebine Javnega poziva REVAV-7 - Vavčer za dvig digitalnih kompetenc, objavljenega v Uradnem listu RS, št. 162/21 z dne 8. 10. 2021 in spremembe v Uradnem listu RS, št. 202/21 z dne 24. 12. 2021.

Spremembe se nanašajo na naslednjo točko Javnega poziva in začnejo veljati od dneva objave v Uradnem listu RS:

7. Višina sredstev, ki je na razpolago za izvedbo predmeta tega javnega poziva za obdobje 2021-2023, znaša 1.172.297,46 EUR oziroma skladno s proračunskimi zmožnostmi. Finančna sredstva so zagotovljena v proračunu Republike Slovenije, na proračunski postavki ministrstva.

Briše se:

Višina sredstev, ki je na razpolago za izvedbo predmeta tega javnega poziva za obdobje 2021-2023, znaša 1.300.000,00 EUR oziroma skladno s proračunskimi zmožnostmi. Finančna sredstva so zagotovljena v proračunu Republike Slovenije, na proračunski postavki ministrstva.

Razpisnik: Javni sklad Republike Slovenije za podjetništvo

Ali se vam je zdel članek koristen? Da NeNazaj