Objavljen javni razpis za sofinanciranje raziskovalno razvojnih projektov

Objavljen javni razpis za sofinanciranje raziskovalno razvojnih projektov

22. 02. 2022

Vir in informacije: Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo, 18. 2. 2022, www.gov.si

Javna agencija SPIRIT Slovenija je v petek, 18. februarja 2022 v Uradnem listu RS objavila Javni razpis - Spodbude za raziskovalno razvojne projekte, ki se izvaja v okviru Načrta za okrevanje in odpornost. 45 milijonov evrov sredstev bo tako namenjenih za raziskovalno razvojne projekte konzorcijev podjetij na področju prehoda na krožno gospodarstvo. Roka za oddajo vlog sta dva, in sicer 17. 5. letos ter 3. 4. prihodnje leto.

Cilj javnega razpisa je prispevati k zelenemu prehodu, k povečevanju vlaganj v raziskave in razvoj, povečanju produktivnosti (tudi snovne in energetske produktivnosti) in konkurenčnosti gospodarstva s sofinanciranjem najmanj 95 raziskovalno razvojnih projektov konzorcijev podjetij. Podprti bodo projekti, usmerjeni na področje prehoda na krožno gospodarstvo, vključno s preprečevanjem in nadzorovanjem onesnaženja in na področje blažitve podnebnih sprememb, ki se nanašajo na razvoj novih ali izboljšanih izdelkov, procesov ali storitev z visoko dodano vrednostjo in s tržnim potencialom, kar posledično veča konkurenčnost sodelujočih podjetij.

Projekte bodo lahko izvajali konzorciji največ treh podjetij, ne glede na velikost podjetja.

Za sofinanciranje so upravičeni stroški, ki so del eksperimentalnega razvoja in/ali industrijskih raziskav na projektu - stroški osebja, zunanjih izvajalcev, nakupa neopredmetenih sredstev in posredni stroški.

Delež sofinanciranja upravičenih stroškov za posamezno podjetje v konzorciju je različen glede na njegovo velikost (od najmanj 25 % do največ 60 %).

Višina razpisanih sredstev je 45 milijonov evrov. Finančna sredstva za izvedbo javnega razpisa zagotavlja Evropska unija iz naslova Sklada za okrevanje in odpornost. Razpis izvaja Javna agencija Republike Slovenije za spodbujanje podjetništva, internacionalizacije, tujih investicij in tehnologije - SPIRIT Slovenija.

Razpis ima dva roka za oddajo vlog. Prvi se izteče 17. 5. 2022, drugi pa 3. 4. 2023.

Več informacij najdete na spletni strani javne agencije SPIRIT Slovenija.

„Financira Evropska unija - NextGenerationEU“

Ali se vam je zdel članek koristen? Da NeNazaj