Vlada določila besedilo Predloga Zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o pomoči za reševanje in prestrukturiranje gospodarskih družb v težavah

Vlada določila besedilo Predloga Zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o pomoči za reševanje in prestrukturiranje gospodarskih družb v težavah

23. 04. 2013

Objavljeno: Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo, 18. 4. 2013, www.mgrt.gov.si

Vlada Republike Slovenije je na redni seji (18. 4. 2013) določila besedilo Predloga Zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o pomoči za reševanje in prestrukturiranje gospodarskih družb v težavah in ga poslala v obravnavo Državnemu zboru Republike Slovenije po nujnem postopku.

Predlog zakona uvaja izboljšave na področju vsebine dodeljevanja državnih pomoči družbam v težavah z razširitvijo oblik državne pomoči (kapitalska naložba, konverzija terjatev iz naslova danih posojil in plačanih poroštev) in ukinitvijo zgornjega zneska najvišje možne višine državne pomoči.

Z zakonom se ukinja omejitev dajanja pomoči gospodarskim družbam, v katerih kapitalski delež Republike Slovenije presega 25 %. Ta rešitev je ključnega pomena za izboljšanje sistema dodeljevanja državnih pomoči. V položaju, ko so mnoga podjetja prezadolžena in potrebujejo pomoč države pri njihovem reševanju, ni smiselno določenih družb izključevati kot potencialnih prejemnikov državnih pomoči.

Ali se vam je zdel članek koristen? Da NeNazaj