Javno zbiranje ponudb za oddajo v najem prostora za izvedbo gostinskih storitev v času poletnega dogajanja v Novi Gorici

Javno zbiranje ponudb za oddajo v najem prostora za izvedbo gostinskih storitev v času poletnega dogajanja v Novi Gorici

23. 04. 2013

Objavljeno: Uradni list RS, Št. 32, Datum: 19. 4. 2013, Stran: 1355

Predmet razpisa: Mestna občina Nova Gorica zbira ponudbe za oddajo v najem prostora za izvedbo gostinskih storitev za čas trajanja poletnega dogajanja, in sicer:

1. Bevkov trg med 24. 6. 2013 in 1. 9. 2013 (Lokacija 1)

Pogoji (Lokacija 1):

  • Prijavijo se lahko vse pravne in fizične osebe ter društva s sedežem v Mestni občini Nova Gorica, ki imajo vsa zakonsko predpisana dovoljenja in soglasja za izvajanje gostinske dejavnosti.
  • Postavitev primerne infrastrukture, ki bo namenjena zbiranju obiskovalcev vseh generacij in bo ustrezala parkovni ureditvi.
  • Zagotovitev ponudbe hrane in pijače primerne letnemu času.
  • Stroške električne energije in vode po dejanski porabi je dolžan plačati ponudnik.
  • Ponudnik v zadnjih šestih mesecih poslovanja ni imel blokiranega TRR.

2. Ploščad za stavbo mestne hiše med 5. 7. 2013 in 1. 9. 2013 (Lokacija 2).

Pogoji (Lokacija 2):

  • Prijavijo se lahko vse pravne in fizične osebe ter društva s sedežem v Mestni občini Nova Gorica, ki imajo vsa zakonsko predpisana dovoljenja in soglasja za izvajanje gostinske dejavnosti.
  • Postavitev primerne infrastrukture, ki bo namenjena druženju obiskovalcev ob kulturnih dogodkih.
  • Zagotovitev ponudbe pijače.
  • Stroške električne energije in vode po dejanski porabi je dolžan plačati ponudnik.
  • Ponudnik v zadnjih šestih mesecih poslovanja ni imel blokiranega TRR.

Višina ponujene najemnine ne sme biti nižja od 6.279,00 EUR za lokacijo 1 in 2.117,00 EUR za lokacijo 2.

Merilo za izbiro ponudnika na Lokaciji 1 in Lokaciji 2 je višina ponujene najemnine.

Razpisnik: Mestna občina Nova Gorica

Rok: Rok za oddajo vlog je 6. 5. 2013, do 12. ure.

Dodatne informacije: Vsa dodatna pojasnila in informacije lahko dobite na Mestni občini Nova Gorica, Trg Edvarda Kardelja 1, 5000 Nova Gorica, v pisarni št. 4/I, na telefonski številki: (05) 33-50-104 ali pa pošljete vprašanja na e-naslov: mestna.obcina@nova-gorica.si.

Javno zbiranje ponudb bo objavljeno na spletni strani Mestne občine Nova Gorica: www.nova-gorica.si ter v Uradnem listu Republike Slovenije z dne 19. 4. 2013.

Več: Več o razpisu najdete tukaj.

Ali se vam je zdel članek koristen? Da NeNazaj