Javni razpis za dodelitev kreditov s subvencionirano obrestno mero za pospeševanje razvoja malega gospodarstva v Občini Tolmin v letu 2022

Javni razpis za dodelitev kreditov s subvencionirano obrestno mero za pospeševanje razvoja malega gospodarstva v Občini Tolmin v letu 2022

22. 02. 2022

Objavljeno: Uradni list RS, Št. 20, Datum: 18. 2. 2022, Stran: 394

Predmet razpisa: Predmet javnega razpisa so sredstva Banke Intesa Sanpaolo d.d. in Delavske hranilnice d.d. Ljubljana in proračunska sredstva Občine Tolmin, namenjena dodeljevanju dolgoročnih kreditov za pospeševanje razvoja malega gospodarstva v Občini Tolmin, za katere bo Občina Tolmin v letu 2022 subvencionirala obrestno mero (v nadaljevanju: krediti, kreditna sredstva).

Namen razpisa:

Krediti se dodeljujejo za materialne investicije in za financiranje trajnih obratnih sredstev na področju malega gospodarstva, in sicer za naslednje upravičene stroške:

  • stroški nakupa zemljišč za gradnjo poslovnih prostorov,
  • stroški izdelave projektne dokumentacije za gradnjo in investicijsko vzdrževanje poslovnih prostorov,
  • stroški nakupa, gradnje in investicijskega vzdrževanja poslovnih prostorov,
  • stroški nakupa opreme in strojev,
  • stroški nakupa materiala, trgovskega blaga in storitev,
  • davek na dodano vrednost za stroške iz prej navedenih alinej, če ni povračljiv.

Upravičeni so zgoraj našteti stroški, nastali v obdobju od 1. januarja 2022 do vključno 22. decembra 2022.

Več

Pogoji za sodelovanje: Več o pogojih najete tukaj.

Vrednost razpisa: Višina razpoložljivih sredstev znaša 60.000,00 EUR.

Razpisnik: Občina Tolmin

Rok: Vloge morajo biti predložene v razpisnem roku, ki začne teči z dnem objave javnega razpisa v Uradnem listu Republike Slovenije, in je odprt do porabe razpoložljivih proračunskih sredstev, namenjenih subvenciji obrestne mere v letu 2022, oziroma do zadnjega roka za oddajo vloge, tj. do vključno petka, 18. novembra 2022, do 11. ure.

Dodatne informacije: Zainteresirani vlagatelji lahko dodatne informacije in pojasnila v zvezi z javnim razpisom dobijo:

  • na Občini Tolmin, kontaktna oseba je Janja Bičič, Tel: (05) 381-95-30, ob ponedeljkih, sredah in petkih med 8. in 11. uro, ali na e-naslovu: janja.bicic@tolmin.si;
  • na Banki Intesa Sanpaolo d.d., Poslovalnica Tolmin, Trg maršala Tita 7, Tolmin, kontaktna oseba je Mateja Lukman Pagon, Tel: (05) 388-41-51, vsak delovni dan med 8.30 in 16.30 in
  • na Delavski hranilnici d.d., Ulica tolminskih puntarjev 4, Nova Gorica, kontaktna oseba je Vesna Šuligoj, Tel: (05) 620-34-15, vsak delovni dan med 8.30 in 16. uro.

Razpisna dokumentacija: Razpisna dokumentacija je dostopna na spletni strani Občine Tolmin: www.tolmin.si.

Razpisno dokumentacijo lahko zainteresirani vlagatelji od dneva objave javnega razpisa dalje v času uradnih ur dvignejo tudi v tajništvu Občine Tolmin, Ulica padlih borcev 2, Tolmin.

Več: Več o javnem razpisu najdete tukaj.

Ali se vam je zdel članek koristen? Da NeNazaj