SID ponuja državna poroštva za naložbe

SID ponuja državna poroštva za naložbe

16. 04. 2013

Vir in informacije: Finance, 27. 3. 2013, www.finance.si, Avtor: Monika Weiss

Državna SID banka je na mednarodnem trgu najela svežih 200 milijonov triletnih virov, šli bodo za posojila podjetjem. Trenutno SID razpisuje tudi poroštva podjetjem za investicijska posojila.

Odprt razpis za 100 milijonov poroštev

SID ima sicer odprt razpis, prek katerega podjetjem ponuja državna poroštva za posojila. In sicer 50 milijonov evrov poroštev razpisuje za posojila za nakupe zemljišč, zgradb, strojev, drugih naprav in opreme ter drugih opredmetenih osnovnih sredstev; ta poroštva krijejo 80 odstotkov glavnice.

Še 50 milijonov evrov poroštev SID razpisuje za posojila za financiranje obratnih sredstev (zaloge materiala, nedokončane proizvodnje, izdelkov in trgovskega blaga, stroške storitev - razen stroškov plač in reprezentance). To poroštvo lahko krije 60 odstotkov glavnice.

Ali se vam je zdel članek koristen? Da NeNazaj