Javni razpis za podelitev koncesije za upravljanje in izgradnjo posameznih delov pristanišča (pomol B)

Javni razpis za podelitev koncesije za upravljanje in izgradnjo posameznih delov pristanišča (pomol B)

13. 04. 2010

Objavljeno: Uradni list RS, Št. 29, Datum: 9.4.2010, Stran: 788

Predmet razpisa: Predmet javnega razpisa je podelitev koncesije za:

– gradnjo posameznega dela pristanišča (pomol B),

– upravljanje posameznega dela pristanišča (pomol B),

– opravljanje gospodarske javne službe za redno vzdrževanje pristaniške infrastrukture in redno zbiranje odpadkov s plovil v marini Izola, ter gospodarske javne službe rednega vzdrževanja objektov za varnost plovbe in plovnih poti v marini Izola.

Vse tri vrste koncesij tvorijo enovito koncesijsko razmerje, zato se na podlagi tega javnega razpisa hkrati podelijo istemu koncesionarju, v istem postopku in z isto koncesijsko pogodbo.

Koncesija se kot prva podeljuje za dobo 35 let (rok koncesije) z možnostjo podaljšanja iz razlogov, določenih z zakonom.

Razpisnik: Občina Izola

Rok: Rok za predložitev ponudb se izteče dne 12. 5. 2010, ob 10. uri.

Dodatne informacije: Komunikacije s ponudniki o vprašanjih v zvezi z razpisnim postopkom, izdelavo ponudbe in vsebino razpisne dokumentacije potekajo izključno preko navadne pošte na naslov: Občina Izola, Sončno nabrežje 8, 6310 Izola, Slovenija, telefaksa na številko: 00386 5 6600217 in elektronske pošte na naslov: posta.oizola@izola.si. Ponudniku, ki je vprašanje postavil, se odgovor posreduje v roku treh dni na enak način, kot je bilo vprašanje prejeto. Občina bo odgovorila na vsa vprašanja ponudnikov, ki jih bo prejela najkasneje 6 dni pred potekom roka za oddajo ponudb. Kontaktna oseba za komuniciranje s ponudniki je Rado Gomezelj.

Razpisna dokumentacija: Razpisno dokumentacijo lahko zainteresirani ponudniki osebno prevzamejo vsak delovni dan z dnem objave razpisa dalje, in sicer od 9. ure do 10. ure na Občini Izola, Sončno nabrežje 8, 6310 Izola, Slovenija, v sobi 12, 2. nadstropje. Razpisna dokumentacija je dostopna preko portala e-naročanje, priloge razpisne dokumentacije iz točke 2.2. pa na naslovu Občine Izola in je brezplačna.

Več: www.uradni-list.si/_pdf/2010/Ra/r2010029.pdf

Ali se vam je zdel članek koristen? Da NeNazaj