Odprti projektni natečaj za oblikovanje lesarskih izdelkov - Presežek les 2022

Odprti projektni natečaj za oblikovanje lesarskih izdelkov - Presežek les 2022

09. 02. 2022

Objavljeno: SPIRIT Slovenija, javna agencija, 2. 2. 2022, www.spiritslovenia.si

Društvo oblikovalcev Slovenije v sodelovanju z javno agencijo SPIRIT Slovenija in Ministrstvom za gospodarski razvoj in tehnologijo RS - Direktoratom za lesarstvo ter z Zavodom za kulturno dejavnost FRACT, objavlja odprti, enostopenjski projektni natečaj za oblikovanje lesarskih izdelkov.

Namen natečaja: Namen natečaja je poiskati nove lesene izdelke ali družine lesenih izdelkov, ki lahko predstavljajo reprezentativno in globalno poslovno uspešno ponudbo slovenskega lesarstva. V okviru natečaja želimo evidentirati izdelke, ki predstavljajo kulturni temelj in obenem vsestransko učinkovit gospodarski potencial znotraj široke nacionalne platforme, ki naj bi postopno prerasla v komponento naše širše identitete.

Natečaj predstavlja izziv oblikovalski in z lesom povezani strokovni javnosti z namenom identifikacije razmislekov o učinkoviti in neoporečni rabi naravnega bogastva gozdov Slovenije, delovne sile in drugih virov povezanih z lesarsko panogo.

Cilj natečaja: Cilj projektnega natečaja je pridobitev predlogov novih lesenih pohištvenih izdelkov in izdelkov za domače ali delovno okolje in prosti čas ter identifikacija ustvarjalnih pobud, ki po svojih izhodiščih uspešno odgovarjajo na razmisleke o učinkovitosti lesarskega izdelka.

Na razpis se lahko prijavijo:

  • avtorji in izdelovalci z idejnimi zasnovami in z izdelki, ki pa do konca leta 2021 še niso bili v redni prodaji in jih je mogoče opredeliti kot prototip,
  • avtorji in izdelovalci tistih izdelkov, ki so že v uvodni fazi komercializacije, torej začetno, vendar ne več kot eno leto prisotni na slovenskem trgu.

Kot posebno skupino pa bo komisija pretehtala predloge za oživitev produktov, ki so na trgu že bili, a je zaradi različnih poslovnih okoliščin njihova proizvodnja zamrla. Tovrstne predloge bo komisija pretehtala in po svoji presoji nagradila ter jih izpostavila javnosti.

Predmet natečaja: Predmet odprtega, enostopenjskega projektnega natečaja je izbor predlogov novih produktov lesarske panoge. V okviru javnega natečaja bodo najboljšim natečajnim projektom podeljene nacionalne nagrade in priznanja za LESARSKI PRESEŽEK LETA 2022.

Presežek pomeni zamisel, ki lahko ob ugodnih poslovnih okoliščinah, komunikacijskih in drugih oblikah podpore, uspešno nastopa kot prepoznaven in gospodarsko učinkovit lesni izdelek na globalnih trgih. Nastopa lahko individualno ali le kot člen kompleksnih gospodarskih in morebitnih širših reprezentativnih sklopov ter hkrati dolgoročno uspešno odgovarja na številne ekološke, izvedbene in tržne okoliščine.

Natečaj udeležencem dopušča prijavo izdelkov različnih kategorij. Strokovna komisija jih bo obravnavala znotraj skupin sorodnih predlogov in nadalje znotraj širše celote lesarstva ter bo v njih skušala prepoznati nadpovprečne dolgoročne gospodarske potenciale in splošno promocijsko kvaliteto. Gre torej za lesne produkte, ki ustvarjajo nove tržne niše ali se znotraj obstoječe globalne ponudbe lahko znajdejo na samem poslovnem vrhu. Komisija bo v zaključni fazi izmed vseh izbrala najboljše, najbolj dovršene, najbolj izvirne in najbolj vizionarske.

Več o natečaju

Pogoji za sodelovanje: Več o pogojih najdete tukaj.

Vrednost natečaja: Sklad za nagrade in priznanja predvidoma znaša 5.000,00 EUR bruto.

Razpisnik: Društvo oblikovalcev Slovenije v sodelovanju z javno agencijo SPIRIT Slovenija in Ministrstvom za gospodarski razvoj in tehnologijo RS - Direktoratom za lesarstvo ter z Zavodom za kulturno dejavnost FRACT

Rok: Natečajni elaborat mora biti oddan najkasneje do polnoči 18. 3. 2022.

Dodatne informacije: Dodatne informacije v zvezi s pripravo prijav in vsebino natečajne dokumentaciji bodo udeležencem posredovane sočasno na temelju predhodnega pisnega zaprosila, posredovanega na e-naslov: presezekles2022@dos-design.si.

Vprašanja na gornji e-naslov morajo prispeti do 5. februarja 2022.

Društvo oblikovalcev Slovenije bo objavilo odgovore na vsa pravočasna vprašanja skupno v enem e-sporočilu 10. februarja 2022.

Vprašanja, ki ne bodo prispela pravočasno, ne bodo obravnavana. Izvajalec javnega natečaja lahko več sorodnih vprašanj združi v en odgovor.

Objavljeni odgovori na vprašanja postanejo sestavni del natečajne dokumentacije.

Več: Več o natečaju najdete tukaj.

Ali se vam je zdel članek koristen? Da NeNazaj