Sprememba Javnega razpisa za sofinanciranje daljinskega ogrevanja na obnovljive vire energije (JR DO OVE 2021)

Sprememba Javnega razpisa za sofinanciranje daljinskega ogrevanja na obnovljive vire energije (JR DO OVE 2021)

09. 02. 2022

Objavljeno: Uradni list RS, Št. 15, Datum: 4. 2. 2022, Stran: 228

Na podlagi sklepa št. 4301-42/2020/67 z dne 20. 1. 2022 objavljamo novi rok za oddajo vlog na Javni razpis za sofinanciranje daljinskega ogrevanja na obnovljive vire energije (oznaka: JR DO OVE 2021).

  1. Ime in sedež sofinancerja: Republika Slovenija, Ministrstvo za infrastrukturo, Langusova ulica 4, 1535 Ljubljana, tel. 01/478-80-00.
  2. V Javnem razpisu za sofinanciranje daljinskega ogrevanja na obnovljive vire energije (oznaka: JR DO OVE 2021), objavljenem v Uradnem listu RS, št. 31/21, sprememba objavljena v Uradnem listu RS, št. 131/21, se v 8. točki sedmi in osmi odstavek spremenita tako, da se glasita:

»Roki za oddajo vlog na naslednja odpiranja so  vsak prvi delovni četrtek v mesecu juniju in septembru 2021 ter v februarju in juniju 2022. Vloge, ki bodo prispele za naslednja odpiranja, bodo obravnavane le  v primeru, če razpisana sredstva ne bodo porabljena  na predhodnem odpiranju, o čemer bo MZI na svoji spletni  strani objavil posebno obvestilo o porabi sredstev. Vloge, prejete za naslednje odpiranje, bodo po objavi obvestila o porabi sredstev zavržene kot prepozne ter vrnjene prijavitelju.

Javni razpis je odprt do porabe sredstev oziroma najkasneje do 2. 6. 2022.«.

Razpisnik: Ministrstvo za infrastrukturo

Ali se vam je zdel članek koristen? Da NeNazaj