Sprememba Javnega razpisa za sofinanciranje daljinskega ogrevanja na obnovljive vire energije (JR DO OVE 2021)

09. 02. 2022

Objavljeno: Uradni list RS, Št. 15, Datum: 4. 2. 2022, Stran: 228

Na podlagi sklepa št. 4301-42/2020/67 z dne 20. 1. 2022 objavljamo novi rok za oddajo vlog na Javni razpis za sofinanciranje daljinskega ogrevanja na obnovljive vire energije (oznaka: JR DO OVE 2021).

  1. Ime in sedež sofinancerja: Republika Slovenija, Ministrstvo za infrastrukturo, Langusova ulica 4, 1535 Ljubljana, tel. 01/478-80-00.
  2. V Javnem razpisu za sofinanciranje daljinskega ogrevanja na obnovljive vire energije (oznaka: JR DO OVE 2021), objavljenem v Uradnem listu RS, št. 31/21, sprememba objavljena v Uradnem listu RS, št. 131/21, se v 8. točki sedmi in osmi odstavek spremenita tako, da se glasita:

»Roki za oddajo vlog na naslednja odpiranja so  vsak prvi delovni četrtek v mesecu juniju in septembru 2021 ter v februarju in juniju 2022. Vloge, ki bodo prispele za naslednja odpiranja, bodo obravnavane le  v primeru, če razpisana sredstva ne bodo porabljena  na predhodnem odpiranju, o čemer bo MZI na svoji spletni  strani objavil posebno obvestilo o porabi sredstev. Vloge, prejete za naslednje odpiranje, bodo po objavi obvestila o porabi sredstev zavržene kot prepozne ter vrnjene prijavitelju.

Javni razpis je odprt do porabe sredstev oziroma najkasneje do 2. 6. 2022.«.

Razpisnik: Ministrstvo za infrastrukturo

Ali se vam je zdel članek koristen? Da NeNazaj