Semenski kapital - so-investiranje z zasebnimi investitorji

Semenski kapital - so-investiranje z zasebnimi investitorji

01. 02. 2022

1 0
Koristnost članka
1 oseb je članek označilo kot koristen.

Vir in informacije: Slovenski podjetniški sklad, 28. 1. 2022, https://podjetniskisklad.si/

Slovenski podjetniški sklad razpisuje 4,3 mio EUR semenskega kapitala za zagonska mikro in mala podjetja s potencialom globalne rasti v obliki so-investiranja z neodvisnimi zasebnimi investitorji.

Slovenski podjetniški sklad (SPS) ponuja semenski kapital v obliki so–investiranja z zasebnimi investitorji v zagonska mikro in mala podjetja, kjer SPS skupaj neodvisnimi zasebnimi investitorji (poslovnimi angeli, skladi semenskega/tveganega/zasebnega kapitala ali s korporacijami) investira oz. zagotavlja lastniško financiranje za hitrejšo globalno rast v znesku od 100.000 EUR do 400.000 EUR na podjetje (oz. skupno od 200.000 EUR do 800.000 EUR lastniškega financiranja, saj SPS zagotavlja podvojitev zneska).

V okviru javnega razpisa SI-SK 2022 - so-investiranje z zasebnimi investitorji, ki ga je SPS danes objavil v Uradnem listu RS št. 11/2022 in na svoji spletni strani, gre za mehanizem so-investiranja SPS, pri čemer SPS direktno vloži lastniški delež v podjetje v višini od 100.000 EUR do 400.000 EUR pod enakimi pogoji kot isti vložek vloži tudi neodvisni zasebni investitor. Višina investicije za posamezno podjetje iz ciljne skupini SI-SK je:

  • od 100.000 EUR do 400.000 EUR, kadar s Skladom so-investirajo poslovni angeli, podjetja v lasti zasebnih angelov ali skladi semenskega/tveganega/zasebnega kapitala ter
  • od 200.000 EUR do 400.000 EUR kadar s Skladom so-investirajo korporacije.

Višina sredstev, ki jih lahko pridobi posamezno podjetje je odvisna od višine zasebne investicije. SPS vstopa v lastništvo prijavitelja po principu pari passu, kjer SPS in neodvisni zasebni investitor(ji) zagotovita vsak po 50 % investicije, ob tem, da maksimalni lastniški delež SPS ne sme presegati 24,9 %. Najvišji možen skupni lastniški delež SPS in zasebnega investitorja(jev) lahko znaša 49,8 %.

Skupaj lahko posamezno podjetje pridobi lastniško financiranje s strani SPS in neodvisnega zasebnega investitorja do 800.000 EUR, v primeru, ko gre za inovativno mlado podjetje  (definirano po uredbi Komisije 651/2014) pa lahko posamezno podjetje pridobi tudi do 1.600.000 EUR sredstev (od tega 800.000 EUR javnih sredstev). V letošnjem letu je v okviru razpisa na voljo 4,3 mio EUR za podporo okoli 10 podjetij. V primeru večjega povpraševanje se znesek lahko še poviša.

Več o tem

Ali se vam je zdel članek koristen? Da NeNazaj