Brezplačna spletna delavnica - »Popravljanje napak v računovodstvu«

Brezplačna spletna delavnica - »Popravljanje napak v računovodstvu«

01. 02. 2022

2 0
Koristnost članka
2 oseb je članek označilo kot koristen.

Datum: 3. februar 2022, od 9.00 do 13.00 ure

Kraj: na spletu preko aplikacije MS Teams

SPOT svetovanje Podravje vabi potencialne podjetnike in MSP na brezplačno spletno delavnico kjer bodo predstavljene najpogostejše napake v računovodstvu in navodila/nasveti kako jih popraviti.

Napake so lahko posledica pomot pri prepisovanju podatkov, njihovem povzemanju, seštevanju podatkov in človeških zmot. Prav tako so lahko posledica neznanja, slabe komunikacije, nedostopnosti listin o pravem času, napačnih nastavitev v programu in mnogih drugih človeških dejavnikov.

Vsebina:

 • vodenje evidenc dolgoročnih sredstev (neopredmetenih in opredmetenih), glede metod vrednotenja, amortiziranja, oslabitev, okrepitev, odpisi, izločitve in njihov vpliv na računovodski in davčni vidik poslovanja,
 • vodenje evidenc zalog (metode vrednotenja, odpisi, oslabitve) ter računovodski in davčni vidik
 • vodenje in vrednotenje finančnih naložb (uvrstitev na borzi ali ne) ter njihov računovodski in davčni vidik,
 • vodenje evidenc terjatev ter njihovo zastaranje, neizterljivost ter vpliv neizterljivosti terjatev glede na računovodsko in davčno evidenco,
 • oblikovanje rezervacij in njihovo črpanje,
 • obveznosti do dobaviteljev ter njihovo zastaranje,
 • obveznosti do zaposlenih - obračun bonitet,
 • dovoljeno in dokumentirano oblikovanje časovnih razmejitev,
 • vsebina in vloga sklenjenih pogodb civilnega prava (samostojni podjetniki, ekonomsko odvisne osebe, prekarni delavci, podjemne pogodbe, avtorske pogodbe),
 • revalorizacijske rezerve - njihovo oblikovanje ter črpanje,
 • oblikovanje terjatev in obveznosti za odložene davke,
 • opredelitev davčno nepotrebnih, nepriznanih in delno priznanih stroškov (odhodkov),
 • evidentiranje najemov dolgoročnih sredstev ipd.,
 • vodenje evidenc potnih nalogov in službenih poti,
 • vprašanja in odgovori ter strokovna diskusija.

Predavatelj: doc. dr. Lidija Robnik

Udeležba je brezplačna.

Dodatne informacije in prijave

Ali se vam je zdel članek koristen? Da NeNazaj