Sprememba Javnega poziva REVAV-2 - Vavčer za patente, modele, znamke

Sprememba Javnega poziva REVAV-2 - Vavčer za patente, modele, znamke

01. 02. 2022

Objavljeno: Uradni list RS, Št. 11, Datum: 28. 1. 2022, Stran: 204

Javni sklad Republike Slovenije za podjetništvo objavlja spremembo vsebine Javnega poziva REVAV-2 - Vavčer za patente, modele, znamke, objavljenega v Uradnem listu RS, št. 153/21 z dne 24. 9. 2021:

Spremembe se nanašajo na naslednji točki Javnega poziva in začnejo veljati od dneva objave v Uradnem listu RS:

7. Višina sredstev, ki je na razpolago za izvedbo predmeta tega javnega poziva za obdobje 2021–2023, znaša 500.000,00 EUR oziroma skladno s proračunskimi zmožnostmi. Finančna sredstva so zagotovljena v proračunu Republike Slovenije, na proračunski postavki ministrstva.

Vsa sredstva so namenska sredstva EU, in sicer namenska sredstva Evropskega sklada za regionalni razvoj.

Slovenski podjetniški sklad si pridržuje pravico, da lahko:

  • javni poziv oziroma pozivno dokumentacijo kadarkoli prekliče - vlog, ki jih prejme na javni poziv, ne bo obravnaval;
  • javni poziv oziroma pozivno dokumentacijo kadarkoli spremeni - vloge, prejete do datuma spremembe, bo obravnaval pod pogoji, ki so veljali v času oddaje vloge;
  • začasno ustavi (in naknadno ponovno sprosti) prejemanje vlog na javni poziv - vloge, ki jih je že prejel, a za njih še ni podpisal pogodb, bo obravnaval v skladu z razpoložljivimi sredstvi;

in sicer z objavo na spletnih straneh Slovenskega podjetniškega sklada oziroma v primeru spremembe javnega poziva tudi v Uradnem listu RS.

Pri primerih iz zgornjega odstavka velja, da ne veljajo za upravičence, ki imajo že sklenjene pogodbe o sofinanciranju.

V primeru porabe sredstev lahko prijavitelji posredujejo novo vlogo, ko Slovenski podjetniški sklad ponovno objavi javni poziv in/ali pozivno dokumentacijo oziroma ponovno sprosti prejemanje vlog.

Briše se:

Višina sredstev, ki je na razpolago za izvedbo predmeta tega javnega poziva za obdobje 2021–2023, znaša 600.000,00 EUR oziroma skladno s proračunskimi zmožnostmi. Finančna sredstva so zagotovljena v proračunu Republike Slovenije, na proračunski postavki ministrstva.

Vsa sredstva so namenska sredstva EU, in sicer namenska sredstva Evropskega sklada za regionalni razvoj.

Slovenski podjetniški sklad si pridržuje pravico, da lahko:

  • javni poziv oziroma pozivno dokumentacijo kadarkoli prekliče,
  • začasno ustavi (in naknadno ponovno sprosti) prejemanje vlog na javni poziv,
  • javni poziv oziroma pozivno dokumentacijo kadarkoli spremeni,

in sicer z objavo na spletnih straneh Slovenskega podjetniškega sklada oziroma v primeru spremembe javnega poziva tudi v Uradnem listu RS.

Pri primerih iz zgornjega odstavka velja, da ne veljajo za upravičence, ki imajo že sklenjene pogodbe o sofinanciranju.

Slovenski podjetniški sklad bo vloge, prejete do datuma preklica javnega poziva oziroma pozivne dokumentacije ali začasne ustavitve, torej tistih, ki jih je sicer že prejel, a za njih še ni podpisal pogodb, obravnaval v skladu z razpoložljivimi sredstvi. V primeru porabe sredstev lahko prijavitelji posredujejo novo vlogo, ko Slovenski podjetniški sklad ponovno objavi javni poziv in/ali pozivno dokumentacijo oziroma ponovno sprosti prejemanje vlog.

V primeru spremembe javnega poziva oziroma pozivne dokumentacije bo Slovenski podjetniški sklad vloge, prejete do datuma spremembe, obravnaval pod pogoji, ki so veljali v času oddaje vloge.

9. točka četrti odstavek: Upravičene aktivnosti morajo biti zaključene in zahtevek z vsemi pripadajočimi dokazili oddan Slovenskemu podjetniškemu skladu preko ePortala najkasneje v roku 12 mesecev od datuma podpisa pogodbe o sofinanciranju. Slovenski podjetniški sklad po preteku 6 mesecev od oddaje zahtevka, v primeru njegove nepopolnosti, odstopi od pogodbe.

Briše se:

Upravičene aktivnosti za posamezno odobreno vlogo morajo biti zaključene in zahtevek z vsemi pripadajočimi dokazili oddan Slovenskemu podjetniškemu skladu preko ePortala najkasneje v roku 12 mesecev od datuma podpisa pogodbe o sofinanciranju. Slovenski podjetniški sklad lahko po preteku 6 mesecev od oddaje zahtevka, v primeru njegove nepopolnosti, odstopi od pogodbe.

Razpisnik: Javni sklad Republike Slovenije za podjetništvo

Ali se vam je zdel članek koristen? Da NeNazaj