Študenti imajo precej različne možnosti

Študenti imajo precej različne možnosti

06. 04. 2010

1 0
Koristnost članka
1 oseb je članek označilo kot koristen.

Vir in informacije: Finance, 23.3.2010, www.finance.si, Avtor: Boris Meglič

Novi zakon o malem delu za študente prinaša precej ugodnosti in dodatno varnost pri takšnem zaposlovanju

Predvsem je treba poudariti, da bo študent, ki bo opravljal malo delo, to lahko navedel kot izkušnje, pridobljene z delom, česar doslej ni mogel. Prav tako bo lahko čas, v katerem je opravljal delo, štel v delovno dobo, za delo pa se ne bo prerival v konkurenci študentov, ki so to le po potrebi (fiktivni študenti) in so imeli doslej zaradi študijske neobremenjenosti veliko boljše izhodišče pri iskanju zaposlitve.

Ker je malo delo, kakor tudi delo s krajšim in polnim delovnim časom, predvideno kot oblika zaposlovanja za vse državljane, starejše od 15 let, se bo po novem študentom veliko bolj splačalo iskati zaposlitev pri delodajalcu, ki jim bo omogočil praktično usposabljanje na področju, za katero se izobražujejo.

Študenti ne bodo imeli skrbi z nelojalno konkurenco tistih, ki povprašujejo po polni zaposlitvi (fiktivni študenti) in navadno iz konkurence izrinejo tiste, ki statusa nimajo več (diplomante). Fiktivni študenti so tako za delodajalca veliko cenejša in tudi bolj prilagodljiva delovna sila, tisti, ki se res šolajo, pa le težko dobijo zaposlitev v manjšem obsegu, ker delodajalci ponujajo predvsem polno zaposlitev.

Poleg napotnice tudi pogodba

Ker je bilo v preteklosti zaposlenih kar precej študentov, ki zaradi neurejenih statusov niso imeli pravnega kritja pri delu, se je dogajalo, da delodajalec študentu ni priznaval vseh pravic. Zaradi splošne legalne dostopnosti do zaposlovanja v obliki malega dela bo zakon odpravil tudi te težave. V preteklosti se je lahko zgodilo celo, da delodajalec študentskemu servisu ni vrnil napotnice, kar je povzročalo veliko težav pri dokazovanju opravljenega dela.

Po novem se uvaja tudi podpis pogodbe, ki bo vse podrobnosti o zaposlitvi uredila formalno. Študent bo po pogodbi lahko poplačan za opravljeno delo, tudi če bo plačilo zamujalo ali pa sploh ne bo izvedeno - to zagotavlja pravica do poplačila iz posebnega sklada.

Zaposlovanje študentov tako prehaja iz reševanja trenutnega materialnega položaja v načrtovanje kariere in pridobivanje dodatnih znanj in izkušenj, pri čemer pa se ni treba bati pravne praznine na tem področju.

Ena glavnih ugodnosti, ki jih študentom prinaša novi zakon, je tudi stoodstotno povečanje količine sredstev sklada za državne štipendije. Ker je bilo leta 2009 prejemnikov državne štipendije 35 tisoč, bi bilo po novem pričakovati, da jih bo štipendijo prejemalo še enkrat več, kar bi pomenilo 70 tisoč, ali malo več kot 70 odstotkov vseh študentov. To bi precej izboljšalo pogoje šolanja vseh manj premožnih študentov.

Zaradi povečane obremenite dela, ki ga bo po novem opravljal študent, ne smemo zanemariti niti možnosti dela prek avtorske pogodbe ali honorarnega dela. Ti dve obliki dela sta primerni za vse tiste, ki se ukvarjajo z grafičnooblikovalskimi posli, novinarstvom, prevajalstvom, kulturo, skratka s kreativnim delom.

Bremenitev dela prek avtorske pogodbe ali honorarnega dela namreč znaša 25 odstotkov prejetega plačila, bremenitev malega dela pa približno 32,3. Upoštevati pa je treba še višino davčne olajšave, ki jo lahko izkoristijo vsi, ki niso prijavljeni kot vzdrževani družinski člani in so na tej podlagi upravičeni do povračila davka.

Ali se vam je zdel članek koristen? Da NeNazaj