Javni razpis za dodelitev pomoči za pospeševanje razvoja podjetništva in gospodarstva v občini Kočevje za leto 2022

25. 01. 2022

Objavljeno: Občina Kočevje, 14. 1. 2022, www.kocevje.si

Predmet razpisa in višina sredstev: Občina Kočevje razpisuje nepovratna finančna sredstva za pospeševanje razvoja podjetništva in gospodarstva na območju občine Kočevje za leto 2022.

Razpisanih je 100.000 € nepovratnih sredstev za tri ukrepe:

  • Sofinanciranje materialnih in nematerialnih investicij: 70.000 €

Namen ukrepa je spodbujanje naložb za namen ustanavljanja novih podjetij ter razširjanja in razvoja podjetij in s tem vzpostavitev boljših možnosti za gospodarski razvoj in povečanje konkurenčnih prednosti podjetij.

  • Sofinanciranje samozaposlovanja in odpiranja novih delovnih mest: 25.000 €

Namen ukrepa je spodbujanje ustanavljanja novih samostojnih podjetij in ustvarjanja novih delovnih mest z zaposlovanjem brezposelnih oseb iz lokalnega okolja ter posledično zmanjševanje števila brezposelnih oseb v občini.

  • Sofinanciranje najemnin poslovnih prostorov: 5.000 €

Namen ukrepa je spodbujanje lokalnega gospodarskega razvoja in ustvarjenje novih delovnih mest ter zapolnitev praznih poslovnih prostorov.

Več

Pogoji za sodelovanje: Več o pogojih najdete tukaj.

Razpisnik: Občina Kočevje

Rok: Rok za oddajo vlog je do 28. februarja 2022.

Dodatne informacije: Za dodatne informacije lahko pošljete vprašanja na naslov: sonja.movrin@kocevje.si ali pokličete na telefonsko številko: (01) 89 38 223 (Sonja Movrin).

Razpisna dokumentacija: Celotna razpisna dokumentacija je dosegljiva brezplačno na spletni strani Občine Kočevje: www.kocevje.si.

Več: Več o javnem razpisu najdete tukaj.

Ali se vam je zdel članek koristen? Da NeNazaj