Sprememba Javnega poziva REVAV-5 - Vavčer za udeležbo v gospodarskih delegacijah v tujino

Sprememba Javnega poziva REVAV-5 - Vavčer za udeležbo v gospodarskih delegacijah v tujino

25. 01. 2022

Objavljeno: Uradni list RS, Št. 10, Datum: 21. 1. 2022, Stran: 134

Javni sklad Republike Slovenije za podjetništvo objavlja spremembo vsebine Javnega poziva REVAV-5 - Vavčer za udeležbo v gospodarskih delegacijah v tujino, objavljenega v Uradnem listu RS, št. 150/21 z dne 17. 9. 2021:

Spremembe se nanašajo na naslednjo točko Javnega poziva in začnejo veljati od dneva objave v Uradnem listu RS:

7. Višina sredstev, ki je na razpolago za izvedbo predmeta tega javnega poziva za obdobje 2021-2023, znaša 500.000,00 EUR oziroma skladno s proračunskimi zmožnostmi. Finančna sredstva so zagotovljena v proračunu Republike Slovenije, na proračunski postavki ministrstva.

Briše se:

Višina sredstev, ki je na razpolago za izvedbo predmeta javnega poziva za obdobje 2021-2023, znaša 700.000,00 EUR oziroma skladno s proračunskimi zmožnostmi. Finančna sredstva so zagotovljena v proračunu Republike Slovenije, na proračunski postavki ministrstva

Razpisnik: Javni sklad Republike Slovenije za podjetništvo

Ali se vam je zdel članek koristen? Da NeNazaj