Kje bodo nepovratna sredstva v letu 2022?

Kje bodo nepovratna sredstva v letu 2022?

18. 01. 2022

3 0
Koristnost članka
3 oseb je članek označilo kot koristen.

Vir in informacije: Tiko Pro d.o.o., 13. 12. 2021, www.tiko-pro.si

V letu 2022 bo podjetnikom na voljo veliko možnosti pridobitve subvencij, oziroma nepovratnih sredstev. Ministrstvo za gospodarstvo bo v letu 2022 namenilo skoraj 500 mio eur nepovratnih sredstev na različnih področjih: digitalizacija, investicije, lesarstvo, turizem, razvoj in raziskave itd.

INVESTICIJE ( ZAKON O SPODBUJANJU NALOŽB )

Največ sredstev bo na voljo v sklopu investicij.  Na voljo bo kar 157,5 mio eur. Predvideni so trije javni razpisi, ki bodo objavljeni v 1. četrtletju leta 2022. Upravičeni stroški bodo pri vseh treh razpisih investicije v osnovna opredmetena in neopredmetena sredstva.

  1. 88 mio eur bo na voljo na razpisu za večje investicije - to je med 1 in 12 mio EURv predelovalni dejavnosti, med 0,5 in 3 mio EUR v storitveni dejavnosti in med 0,5 in 2 mio EUR v razvojno-raziskovalni dejavnosti. Upravičenci: MSP in velika podjetja.
  2. Za manjše investicije v razponu med min. 100.000,00 EUR in 300.000,00 EURUpravičenci: MSP, praviloma prednost MSP-ji s sedežem na obmejnih problemskih območjih in na drugih problemskih območjih.
  3. Za investicije v razponu med min. 300.000,00 EUR in 1 mio EUR. Upravičenci: MSP, praviloma prednost MSP-ji s sedežem na obmejnih problemskih območjih in na drugih problemskih območjih.

RAZVOJ IN RAZISKAVE

Na področju RR bo skupno na voljo 80 mio eur, ki se bodo razdelili predvidoma v okviru dveh naložb.

V okviru naložbe RRI bo na voljo 45 mio eur v okviru javnega razpisa za sofinanciranje projektov za spodbujanje podjetniških RRI vlaganj na lestvici TRL 6 - 8. Prijavijo se lahko podjetja ter konzorciji podjetij in raziskovalnih organizacij, podprli pa bodo predvidoma 95 raziskovalno razvojnih projektov. Na konzorcij bo možno prejeti do 500.000 EUR.

V okviru naložbe DEMO PILOTI bo na voljo 30 mio eur in sicer za sofinanciranje investicij v RRI v demontracijske in pilotne projekte. Prijavitelji so prav tako podjetja ter konzorciji podjetij in raziskovalnih organizacij, predvidoma bodo lahko podprli 30 demo-pilotnih projektov. Na en projekt bo možno prejeti do 1 mio eur nepovratnih sredstev.

Objava obeh razpisov je predvidena za 1. četrtletje leta 2022.

TURIZEM

69 mio eur se bo namenilo za  izboljšanje nastanitvene turistične ponudbe. Spodbujanje investicij v dvig kakovosti infrastrukture in storitev nastanitvenih turističnih kapacitet hotelov in hotelom podobnih nastanitvenih obratov (hoteli, moteli, gostišča, penzioni, visoko kakovostne turistične kmetije, visoko kakovostni kampi in ponudba »glampinga«).

KROŽNO GOSPODARSTVO

Različne subvencije preko javnih razpisov v skupni vrednosti minimalno 10,8 mio EUR

  • Krožno odkrivanje (zagonska podjetja
  • Krožne inovacije v MSP
  • Krožne sinergije (krožne regije)
  • Program naslavljanja industrije.

LES

28 mio eur bo namenjenih za MSP, ki se ukvarjajo z industrijsko predelavo lesa. Z javnim razpisom bodo krepili vlaganja v kapacitete za večjo predelavo lesa v Sloveniji. Upravičeni stroški bodo stroški opredmetenih sredstev (nakup zemljišč, stroški gradnje, stroški opreme in naprav), stroški neopredmetenih sredstev (patenti, licence, programska oprema…) in stroški zunanjih izvajalcev. Razpis bo objavljen v 1. četrtletju leta 2022.

SHOWROOM NA TUJEM TRGU

Za povečevanje konkurenčnosti podjetij bo tudi v 2022 na voljo razpis za vzpostavitev showroom-a na tujem trgu. Podjetje lahko prejme do 100.000 eur nepovratnih sredstev (subvencija 75 %) za krepitev svoje blagovne znamke v tujini. Prijave so možne le za podjetja iz Kohezijske regije Vzhodna Slovenija. Rok za prijavo je 3. 5. 2022.

ENERGETSKE OBNOVE POSLOVNIH STAVB

Podjetja, ki imajo namen energetsko obnoviti poslovne stavbe, bodo tudi v 2022 lahko prejela 20 % nepovratnih sredstev za namen obnove fasade, menjavo razsvetljave, novo izolacijo, za nakup toplotnih črpalk, izgradnjo sončnih elektrarn, ter menjave strojev za energetsko bolj učinkovite. Poleg nepovratnih sredstev je na istem razpisu na voljo tudi do 80% brez-obrestnega kredita (3 mesečni euribor + 0%), z odplačilno dobo do 15 let. Roki za prijavo niso določeni, razpis bo odprt do porabe sredstev.

SPODBUDE ZA RAZISKOVALCE

Javni poziv za dodelitev spodbud za sofinanciranje upravičenih stroškov dela raziskovalcev v raziskovalno inovacijski dejavnosti ima še en rok za oddajo v naslednjem letu, in sicer do 31. 5. 2022. Na razpisu lahko posamezno podjetje prejme do 9.991,00 eur na posameznega zaposlenega raziskovalca, oziroma max za 5 raziskovalcev.

Ali se vam je zdel članek koristen? Da NeNazaj