Sprememba Drugega javnega razpisa - posojila za investicijske projekte v gospodarstvu - B1

Sprememba Drugega javnega razpisa - posojila za investicijske projekte v gospodarstvu - B1

18. 01. 2022

2 0
Koristnost članka
2 oseb je članek označilo kot koristen.

Objavljeno: Uradni list RS, Št. 6, Datum: 14. 1. 2022, Stran: 37

Slovenski regionalno razvojni sklad objavlja spremembe Drugega javnega razpisa - posojila za investicijske projekte v gospodarstvu - B1, št. 3021-7/2021-SRRS-2, objavljenega v Uradnem listu RS, št. 209/21 z dne 31. 12. 2021, in sicer kot sledi:

I. V poglavju 2 »Razpisni pogoji«, podpoglavju 2.2 »Pogoji po podprogramu B1.3 - Projekti v gospodarstvu - po in izven pravil državne pomoči« javnega razpisa se:

  • v točki 2.2.3. Upravičene dejavnosti po podprogramu B1.3, iz naštetih SKD dejavnosti, ki so neupravičene, črta oziroma umakne dejavnost - 35 Oskrba z električno energijo, plinom in paro.
  • v točki 2.2.7. Višina zaprošenih sredstev in višina upravičenih stroškov po podprogramu B1.3, v prvem stavku spremeni najvišja vrednost zaprošenih sredstev na 1.500.000,00 EUR.
  • v točki 2.2.8., v podtočki 2 Doba vračanja, spremeni prvi odstavek, ki se po novem glasi: »Skupna doba vračanja posojila je do 180 mesecev z vključenim moratorijem do 36 mesecev.«

II. Ostalo besedilo javnega razpisa ostane nespremenjeno.

Razpisnik: Slovenski regionalno razvojni sklad

Ali se vam je zdel članek koristen? Da NeNazaj