Sprememba 23. javnega razpisa za podukrep 4.1 - Podpora za naložbe v kmetijska gospodarstva za leto 2021 - Operacija: Naložbe v zmanjšanje emisij toplogrednih plinov iz kmetijstva

Sprememba 23. javnega razpisa za podukrep 4.1 - Podpora za naložbe v kmetijska gospodarstva za leto 2021 - Operacija: Naložbe v zmanjšanje emisij toplogrednih plinov iz kmetijstva

18. 01. 2022

Objavljeno: Uradni list RS, Št. 6, Datum: 14. 1. 2022, Stran: 37

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano Republike Slovenije, Dunajska 22, 1000 Ljubljana, objavlja spremembo 23. javnega razpisa za podukrep 4.1 - Podpora za naložbe v kmetijska gospodarstva za leto 2021 - Operacija: Naložbe v zmanjšanje emisij toplogrednih plinov iz kmetijstva.

  1. V 23. javnem razpisu za podukrep 4.1 Podpora za naložbe v kmetijska gospodarstva za leto 2021 Operacija: Naložbe v zmanjšanje emisij toplogrednih plinov iz kmetijstva (Uradni list RS, št. 202/21; v nadaljnjem besedilu: javni razpis) se v 6. poglavju Merila za ocenjevanje vlog v 4. točki v vrstici z naslovom »2.2 Naslov ali sedež kmetijskega gospodarstva je na vodovarstvenih območjih, ki so določena s predpisi Vlade Republike Slovenije (maksimalno št. točk 4)« črta besedilo »oziroma ima najmanj 0,5 ha kmetijskih površin v uporabi na najožjih VVO«.
  2. V 7. poglavju Finančne določbe se besedilo »28.« nadomesti z besedilom »28.i«.
  3. Ostale določbe javnega razpisa ostanejo nespremenjene.

Razpisnik: Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

Ali se vam je zdel članek koristen? Da NeNazaj