Poslanci sprejeli novelo Zakona o davku na dodano vrednost

Poslanci sprejeli novelo Zakona o davku na dodano vrednost

11. 01. 2022

12 0
Koristnost članka
12 oseb je članek označilo kot koristen.

Objavljeno: Gospodarska zbornica Dolenjske in Bele krajine, 28. 12. 2021, www.gzdbk.si

Poslanci so sprejeli novelo Zakona o davku na dodano vrednost, s katero se v slovenski pravni red implementirajo štiri evropske direktive. Predlagane spremembe bodo imele pozitiven vpliv na gospodarstvo, posledično pa bodo vplivale tudi na višje prihodke državnega proračuna.

Pomemben del novele predstavljajo poenostavitve za davčne zavezance in davčni organ ter ukrepi, ki sledijo okoljski politiki. Uvaja se pravica davčnih zavezancev do odbitka DDV pri nabavi motornih vozil brez izpustov CO2 za poslovno rabo. Ob tem poudarjamo, da mora podjetje v delu, ko se vozilo uporablja za zasebne namene, obračunati DDV.

Ukinja se obveznost identifikacije za namene DDV za davčnega zavezanca brez sedeža v Sloveniji, kadar ta opravlja le dobave, za katere mora DDV plačati prejemnik blaga ali storitev.

Za davčne zavezance, ki prvič predlagajo obračun DDV se ukinja tudi obveznost predložitve dodatne dokumentacije k obračunu, kar predstavlja poenostavitev za zavezance.

Ukinja se tudi prag za obvezen vstop kmetov v sistem DDV, ki je bil do sedaj v višini 7.500 evrov letnega katastrskega dohodka vseh članov kmečkega gospodinjstva.

Z novelo zakona se ukinja tudi obveznost izročitve računa v papirni obliki kupcu, razen kadar kupec zahteva račun v tej obliki. Pri tem se obveznost izdaje računa v informacijskem sistemu davčnega zavezanca ne spreminja, ukrep sledi izključno okoljskim ciljem.

Na področju skupnih obrambnih prizadevanj Evropske unije (SVOP) se bodo s 1. julijem 2022 izenačila pravila glede oprostitve plačila DDV, ki že veljajo za oborožene sile NATO pogodbenic. Nabave blaga in storitev, ki jih v Sloveniji opravijo oborožene sile drugih držav članic v okviru opravljanja nalog skupne varnostne in obrambne politike Evropske unije, se oprosti plačila DDV. Uvaja se tudi oprostitev plačila DDV za uvoz in nabave blaga in storitev, ki jih v Sloveniji opravijo organi Evropske unije, ko so to blago in storitve namenjene brezplačni razdelitvi državam članicam za odzivanje na pandemijo covida-19. Ta pravila se uporabljajo z učinkom za nazaj od 1. januarja 2021.

Predlagane spremembe bodo zaradi pravil na področju e-trgovanja, poenostavitev pravil glede DDV in znižanje davčnega bremena za nakupe vozil brez izpustov CO2 za poslovno rabo pozitivno vplivale na gospodarstvo. Posledično bodo vplivale tudi na večje prihodke državnega proračuna in pospeševanja gospodarstva z razbremenjevanjem in nižjimi stroški podjetij.

Ali se vam je zdel članek koristen? Da NeNazaj