Za mikro, mala in srednje velika podjetja na voljo 15 mio eur novih mikrokreditov

Za mikro, mala in srednje velika podjetja na voljo 15 mio eur novih mikrokreditov

04. 01. 2022

1 0
Koristnost članka
1 oseb je članek označilo kot koristen.

Vir in informacije: Slovenski podjetniški sklad, 31. 12. 2021, https://podjetniskisklad.si/

Mikro, mala in srednje velika podjetja bodo lahko mikrokredite do višine največ 25.000 EUR tudi tokrat prejela HITRO, ENOSTAVNO, POD ZELO UGODNIMI POGOJI in BREZ STROŠKOV ODOBRITVE. 

Slovenski podjetniški sklad (SPS) je 31. decembra 2021 v Uradnem listu RS objavil javni razpis P7 2021 - Mikrokrediti, katerega razpisuje iz sredstev Sklada skladov SID BANKE. Namen produkta je neposredno zagotavljanje ugodnih virov financiranja.

SPS načrtuje, da bo s skupno kvoto razpisanih sredstev podprl okoli 650 podjetij, ki potrebujejo finančne vire za manjšo investicijo in/ali obratna sredstva.

Razpis P7 2021 - Mikrokrediti

Mikrokredit v višini od 5.000 EUR do 25.000 EUR mikro, malim in srednje velikim podjetjem omogočajo poleg enostavnejših in hitrejših postopkov pridobitve kredita, tudi dostop pod zelo ugodnimi pogoji, ki so še posebej izraženi v:

  • nižjih zahtevah po zavarovanju (5 menic podjetja)
  • nižji obrestni meri (6-mesečni EURIBOR + 0,8 %)
  • ročnosti kredita do 60 mesecev
  • možnosti koriščenja moratorija do 6 mesecev
  • kredit lahko krije do 100 % vrednosti upravičenih stroškov projekta
  • stroški odobritve in vodenja kredita se NE zaračunavajo

SPS podjetjem želi neposredno zagotoviti ugodne vire financiranja za tekoče poslovanje in investicijska vlaganja, kar bo omogočilo večjo likvidnost, hitrejši razvoj in nadaljnjo rast podjetij.

V okviru upravičenih stroškov, ki bodo predmet financiranja je dovoljeno financirati naložbe v opredmetena osnovna sredstva (nakup nove opreme), v neopredmetena sredstva (nakup patentnih pravic, licenc), obratna sredstva (stroški materiala, storitev in dela).

Mikrokredit po tem javnem razpisu je lahko odobren samostojnemu podjetniku ali pravni osebi, organizirani kot gospodarska družba ali zadruga z omejeno odgovornostjo (obe imata lahko tudi status socialnega podjetja v skladu z zakonom, ki ureja socialno podjetništvo) s sedežem v Republiki Sloveniji (kreditojemalec), ki izpolnjuje naslednje pogoje:

  • ima status mikro, malega ali srednje velikega podjetja,
  • je ustanovljen in deluje kot gospodarska družba ali podjetnik po Zakonu o gospodarskih družbah oz. zadruga, ki je ustanovljena in deluje po Zakonu o zadrugah
  • ima na dan oddaje vloge najmanj 1 zaposlenega za polni delovni čas.

Javni razpis ima tri prijavne roke, in sicer: 20. 1. 2022 do 14.00 ure, 10. 2. 2022 do 14.00 ure, 1. 3. 2022 do 14.00 ure, v kolikor sredstva ne bodo prej odobrena.

Kreditojemalcu se lahko po tem javnem razpisu odobri največ en mikrokredit.

Vlagatelji, katerim je bila odobrena vloga po razpisu P7-2 2020, P7-3 2021 in P7-4 2021 niso upravičeni do mikrokredita po tem razpisu.

Razpis P7 2021 - Mikrokrediti, najdete na spletni strani SPSa: https://podjetniskisklad.si/sl/razpisi.

Ali se vam je zdel članek koristen? Da NeNazaj