Ne pozabite oddati letnega poročila!

Ne pozabite oddati letnega poročila!

19. 03. 2013

Objavljeno: Zavod mladi podjetnik, 6. 3. 2013, http://mladipodjetnik.si/, Avtor: Maja Borštnik

V mesecu marcu bo morala večina poslovnih subjektov na AJPES predložiti podatke iz letnih poročil za državno statistiko oziroma letna poročila za zagotovitev javnosti. Rok velja za vse gospodarske družbe, zadruge, samostojne podjetnike in društva.

Večina poslovnih subjektov predloži na AJPES letno poročilo, in sicer hkrati za namen državne statistike in za namen zagotovitve javnosti ter tudi za davčni namen. AJPES pripravlja in vzdržuje podatkovne zbirke letnih poročil poslovnih subjektov za več let, uporabniki pa lahko pridobijo podatke na individualni ravni v obsegu in vsebini, ki je določena za informiranje javnosti, na agregatni ravni pa v celotnem obsegu obdelanih podatkov.

AJPES zagotavlja: javno objavo letnih poročil gospodarskih družb, zadrug, investicijskih skladov, samostojnih podjetnikov, pravnih oseb javnega prava in društev na spletnem portalu AJPES in posredovanje letnih poročil.

Do konca marca morajo podatke iz letnih poročil na AJPES predložiti naslednji poslovni subjekti:

  • gospodarske družbe (kapitalske družbe, osebne družbe, zadruge, podružnice tujega podjetja, gospodarska interesna združenja in druge organizacijske oblike, ki vodijo poslovne knjige in sestavijo letna poročila na način, kot velja za gospodarske družbe),
  • zadruge,
  • samostojni podjetniki, razen samostojnih podjetnikov, ki so obdavčeni na podlagi ugotovljenega dobička z upoštevanjem normiranih odhodkov,
  • društva.

Ker je zadnji dan v mesecu marcu nedelja, torej dan, ko AJPES ne dela, se rok za predložitev letnih poročil prestavi na prvi naslednji delovni dan, na 1. 4. 2013.

Preberite še: Letna poročila gospodarskih družb in s.p.

Vir: AJPES

Ali se vam je zdel članek koristen? Da NeNazaj