Javno zbiranje ponudb za oddajo poslovnega prostora v poslovni stavbi Splošne bolnišnice Izola, Polje 40, Izola 6310, v najem

Javno zbiranje ponudb za oddajo poslovnega prostora v poslovni stavbi Splošne bolnišnice Izola, Polje 40, Izola 6310, v najem

24. 12. 2021

Objavljeno: Uradni list RS, Št. 202, Datum: 24. 12. 2021, Stran: 2952

Predmet razpisa: Predmet javnega razpisa je javno zbiranje ponudb za najem poslovnega prostora, ki se nahaja v poslovni stavbi Splošne bolnišnice Izola, na naslovu Polje 40, Izola 6310, številka stavbe 352, katastrska občina 2715 Cetore, ki leži na zemljiški parceli št. 85/1 k.o. 2715 Cetore (ID znak: parcela 2715 85/1), in sestoji iz:

a) Prostorov sklop A skupne površine 343,60 m², specificirano:

 • oddelek z 19 bolniškimi posteljami, ki se nahaja v pritličju stavbe, skupaj 174,60 m², pecificirano:
 • 3 bolniške sobe s sanitarijami površine 41 m² (vsaka s petimi posteljami); (x 3 = 123 m²);
 • 2 bolniški sobi s sanitarijami površine 25,80 m² (vsaka z dvema posteljama); (x 2 =51,60 m²);
 • prostori invazivne diagnostike, ki se nahajajo v 1. nadstropju stavbe, skupaj 51,70 m², specificirano:
 • prostor površine 11,20 m² (vhod z levega hodnika - UZ);
 • prostor (v sredini) za invazivno diagnostiko površine 29,10 m²;
 • prostor površine 11,40 m² (vhod z desnega hodnika);
 • prostori v centralnem operacijskem bloku in enoti intenzivne terapije, ki se nahajajo v 2. nadstropju stavbe, skupaj 117,30 m², specificirano:
 • operacijska dvorana št. 5 površine 39,90 m²;
 • prostor za intenzivno terapijo površine 77,40 m².

b) Prostorov sklop B skupne površine 233,20 m², specificirano:

 • 2 ordinaciji površine 16 m² vsaka, ki se nahaja v pritličju stavbe (x 2 =32 m²)
 • dnevni prostor s sprejemnim pultom površine 25,80 m² v pritličju stavbe
 • čajna kuhinja površine 10 m² v pritličju stavbe
 • sestrska baza površine 9,5 m² v pritličju stavbe
 • prostor 5,80 m² v pritličju stavbe
 • prostor za čistilni servis 8,3 m² v pritličju stavbe
 • WC za osebje 4 m² v pritličju stavbe
 • hodnik 124,4 m² v pritličju stavbe
 • servisni prostor intenzivne terapije, površine 13,4 m², v 2. nadstropju stavbe.

c) Prostorov sklop C skupne površine 38,80 m², specificirano:

 • skladiščni prostor površine 38,80 m² v kleti stavbe tako, da je skupna površina teh prostorov 615,60 m² ter

d) souporabe skupnih prostorov v operacijskem bloku v izmeri 1002,03 m2, s tem, da je pripadajoči delež skupnih prostorov, ki odpade na najeto površino 100,20 m2.

Izhodiščna mesečna najemnina (najmanjši znesek najemnine, ki ga ponudnik lahko ponudi):

 • za prostore pod točko a), b) in c) znaša 34,00 EUR na kvadratni meter brez vključenega DDV, tako da znaša mesečno 20.930,00 EUR brez vključenega DDV
 • za prostore pod točko d) znaša 15,00 EUR na kvadratni meter brez vključenega DDV, tako da znaša mesečno 1.503,00 EUR brez vključenega DDV.

Skupna izhodiščna mesečna najemnina za najem poslovnega prostora je 22.433,00 EUR brez vključenega DDV.

Skupna izhodiščna letna najemnina za najem poslovnega prostora je 269.196,00 EUR brez vključenega DDV.

Poslovni prostor se oddaja v najem izključno za opravljanja specialističnih zdravstvenih storitev - na področju kardiovaskularne kirurgije in invazivne srčne diagnostike.

Ponudnik mora imeti pridobljeno koncesijo ali dovoljenje Ministra za zdravje za opravljanje specialističnih zdravstvenih storitev - na področju kardiovaskularne kirurgije in invazivne srčne diagnostike.

Nepremičnina bo oddana v najem za določen čas 4 let, s 6-mesečnim odpovednim rokom, brez možnosti podaljšanja.

Več

Pogoji za sodelovanje: Več o pogojih najdete tukaj.

Razpisnik: Splošna bolnišnica Izola

Rok: Rol za oddajo ponudb je najpozneje do 14. 1. 2022, do 10.00 ure.

V roku za oddajo ponudb je potrebno vplačati varščino v višini 10 % izhodiščne skupne letne najemnine, ki je določena za poslovni prostor - predmet najema, to je znesek 26.919,60 EUR.

Dodatne informacije: Javni razpis je objavljen na spletni strani: www.sb-izola.si/si/aktualno/razpis-in-javno-narocilo/ in v Uradnem listu RS.

Zainteresirani ponudniki lahko prošnje za dodatna pojasnila v zvezi z Javnim razpisom pošljejo po elektronski pošti na naslov: info@sb-izola.si, s pripisom »Najem poslovnega prostora za namene kardiovaskularne kirurgije in invazivne srčne diagnostike«, do najkasneje (vključno) tretjega dne pred dnevom poteka roka za oddajo ponudb. Na vprašanja, ki bodo prispela po izteku tega roka, organizator ni dolžan odgovoriti. Odgovore na posredovana vprašanja bo organizator objavil na spletni strani: www.sb-izola.si/si/aktualno/razpis-in-javno-narocilo/ in bodo takoj po objavi postali zavezujoči sestavni del javnega razpisa.

Razpisna dokumentacija: Zainteresirani potencialni ponudniki lahko prevzamejo celotno dokumentacijo v okviru predmetnega javnega razpisa na spletnih straneh Splošne bolnišnice Izola: www.sb-izola.si/si/aktualno/razpis-in-javno-narocilo/.

Več: Več o javnem zbiranju ponudb najdete tukaj.

Ali se vam je zdel članek koristen? Da NeNazaj