Javno zbiranje ponudb za oddajo poslovnega prostora v najem - Portorož

Javno zbiranje ponudb za oddajo poslovnega prostora v najem - Portorož

19. 03. 2013

Objavljeno: Uradni list RS, Št. 22, Datum: 15. 3. 2013, Stran: 936

Predmet razpisa: Predmet oddaje v najem je poslovni prostor s teraso, v stavbi članice Univerze na Primorskem, Fakultete za turistične študije – Turistica (UP FTŠ Turistica), v Portorožu, Obala 11a, v izmeri 99,87 m2 z odprto teraso pred poslovnim prostorom, v izmeri 228,52 m2.

Poslovni prostor je delno opremljen za opravljanje gostinske dejavnosti z osnovno opremo.

Najemna pogodba se sklepa za določen čas treh let z možnostjo podaljšanja.

Izhodiščna mesečna najemnina znaša 1.900,00 EUR in ne vključuje DDV.

Več

Pogoji za sodelovanje: Na javni razpis se lahko prijavijo fizične osebe-samostojni podjetniki in pravne osebe, ki so registrirane za opravljanje gostinske dejavnosti.

Razpisnik: Univerza na Primorskem

Rok: Rok za oddajo ponudb je 2. 4. 2013, do 10. ure.

Potrebno je plačati varščino v višini ene izhodišč­ne najemnine v višini 1.900,00 EUR.

Dodatne informacije: Za dodatne informacije v zvezi z razpisom lahko interesenti v času uradnih ur kontaktirajo Ingrid Orel, Tel: (05) 61-77-021, s katero se lahko tudi dogovorijo glede ogleda poslovnih prostorov.

Razpisna dokumentacija: Razpisna dokumentacija je od dneva objave do izteka roka za oddajo prijav dosegljiva na spletni strani: www.turistica.si.

Več: www.uradni-list.si/_pdf/2013/Ra/r2013022.pdf#!/r2013022-pdf

Ali se vam je zdel članek koristen? Da NeNazaj