Sprememba vsebine Javnega poziva REVAV-7 - Vavčer za dvig digitalnih kompetenc

Sprememba vsebine Javnega poziva REVAV-7 - Vavčer za dvig digitalnih kompetenc

24. 12. 2021

Objavljeno: Uradni list RS, Št. 202, Datum: 24. 12. 2021, Stran: 2945

Javni sklad Republike Slovenije za podjetništvo objavlja spremembo vsebine Javnega poziva REVAV-7 - Vavčer za dvig digitalnih kompetenc, objavljenega v Uradnem listu RS, št. 162/21 z dne 8. 10. 2021.

Spremembe se nanašajo na naslednjo točko Javnega poziva in začnejo veljati od dneva objave v Uradnem listu RS:

4. Na poziv se lahko prijavijo socialna podjetja s sedežem v Republiki Sloveniji, ki so se preoblikovala po Zakonu o socialnem podjetništvu in opravljajo gospodarske dejavnosti (Uradni list RS, št. 20/11, 90/14 - ZDU-1I in 13/18). Za opredelitev MSP (mikro, malo oziroma srednje veliko podjetje) in določitev velikosti podjetja prijavitelji upoštevajo določila iz Priloge 1 Uredbe 651/2014/EU.

Briše se:

Na poziv se lahko prijavijo mikro, mala in srednje velika podjetja s sedežem v Republiki Sloveniji, ki se kot pravna ali fizična oseba, ukvarjajo z gospodarsko dejavnostjo in so organizirana kot gospodarske družbe, samostojni podjetniki posamezniki ali zadruge (v nadaljevanju MSP).

Razpisnik: Javni sklad Republike Slovenije za podjetništvo

Ali se vam je zdel članek koristen? Da NeNazaj