Odgovor FURS glede prepovedi izplačila dobička zaradi koriščenja interventnih ukrepov v povezavi z ZUDDob

Odgovor FURS glede prepovedi izplačila dobička zaradi koriščenja interventnih ukrepov v povezavi z ZUDDob

21. 12. 2021

1 0
Koristnost članka
1 oseb je članek označilo kot koristen.

Objavljeno: Gospodarska zbornica Slovenije, Savinjsko-šaleška gospodarska zbornica, 14. 12. 2021, https://ssgz.gzs.si/

Nekateri interventni ukrepi, kot na primer delno povračilo nadomestila plače za čakanje na domu, povračilo nadomestila za skrajšan delovni čas in sofinanciranje dviga minimalne plače, so določali, da je v primeru izplačila dobička, potrebno prejeta sredstva vračati.

Na Finančno upravo Republike Slovenije (FURS) so naslovili vprašanje, ali se prepoved izplačila dobička zaradi koriščenja interventnih ukrepov nanaša tudi na porabo dobička po Zakonu o udeležbi delavcev pri dobičku (Uradni list RS, št. 25/08).

Odgovor FURS-a (citirano jedro): »Izplačilo nagrade delavcem po ZUDDob ne predstavlja izplačila dobička, ampak uporabo dobička za druge namene, kot to določa šesti odstavek 230. člena ZGD-1. Izplačila so v skladu s 1. točko 6. člena ZUDDob omejena na delavce, to so fizične osebe, ki so v skladu z zakonom, ki ureja delovna razmerja, zakonu ne šteje delavec, ki je hkrati pretežni lastnik družbe ali delavec, ki po zakonu zastopa družbo. Tudi davčna obravnava, ki sledi ekonomski vsebini, izplačila na podlagi ZUDDob razume kot izplačila dohodkov iz delovnega razmerja. Posledično zaradi izplačil delavcem po ZUDDob ne more priti do zavrnitve upravičenja do pomoči po PKP zakonodaji.«

Celoten odgovor FURS-a Izplačila delavcem na podlagi ZUDDob in prepoved izplačila dobička iz zakonodaje za omilitev posledic COVID-19.

Ali se vam je zdel članek koristen? Da NeNazaj