Javni razpis za subvencije za zagon inovativnih podjetij v letu 2013 (P2C)

Javni razpis za subvencije za zagon inovativnih podjetij v letu 2013 (P2C)

12. 03. 2013

Objavljeno: Uradni list RS, Št. 20, Datum: 8. 3. 2013, Stran: 821

Predmet razpisa: Predmet razpisa so subvencije za zagon inovativnih podjetij, ki jih razpisuje Slovenski podjetniški sklad (v nadaljevanju: Sklad) v letu 2013.

Namen javnega razpisa je nadaljnji razvoj podprtih podjetij in uspešen prenos razvojnih idej podjetnih posameznikov in skupin v tržno uspešne podjeme in ustvarjanje novih inovativno naravnanih podjetij s potencialom rasti, s poudarkom na razvoju in komercializaciji proizvodov, procesov in storitev.

Cilji javnega razpisa, merjeni po preteku treh let od prve odobritve v letu 2011:

  • uspešno poslovanje vsaj 50 % podprtih podjetij. Kot uspešna podjetja se štejejo podjetja, ki imajo najmanj enega zaposlenega, ki bodo ustvarjala najmanj 50.000 EUR čistih prihodkov od prodaje letno in ki bodo poslovala z dobičkom,
  • vstop vlagateljev tveganega kapitala oziroma pridobitev strateškega investitorja v vsaj 10 % podprtih podjetjih.

Upravičeni stroški

Pogoji za sodelovanje: Upravičenci po tem javnem razpisu so podjetja, katerim so bila že dodeljena sredstva po javnem razpisu P2/2011 (kot ciljna skupina P2A) in P2/2012 (takrat kot ciljna skupina P2B) in na podlagi tega razpisa kandidirajo za sredstva za spodbujanje njihovega podjetja že tretje leto.

Za navedeno ciljno skupino upravičencev do financiranja namreč velja, da so upravičeni do sofinanciranja na podlagi javnih razpisov P2 za največ 3 leta, pri čemer velja, da morajo za vsako leto sofinanciranja posebej kandidirati in izpolnjevati razpisne pogoje.

Več o pogojih

Vrednost razpisa: Okvirna višina subvencij za ciljno skupino P2C po tem razpisu znaša največ do 1.200.000,00 EUR.

Razpisnik: Slovenski podjetniški sklad

Rok: Rok za predložitev vlog je 22. 3. 2013.

Neposredna predložitev vlog na sedežu Sklada (Ulica kneza Koclja 22, Maribor) je možna vsak delovni dan, med 9. in 15. uro.

Dodatne informacije: Slovenski podjetniški sklad, Kontaktni osebi: mag. Manfred Lepej, Tel: (02) 234-12-72 in mag. Boštjan Vidovič, Tel: (02) 234-12-64, e-pošta: bostjan.vidovic@podjetniskisklad.si.

Razpisna dokumentacija: Razpisna dokumentacija je dosegljiva v pisni obliki na sedežu Slovenskega podjetniškega sklada, Ulica kneza Koclja 22, Maribor, v pisarni št. 8, pri svetovalcu 2 za državne pomoči (Marjana Šipek), vsak delovni dan, med 9. in 14. uro in na spletni strani: www.podjetniskisklad.si.

Več: Več o razpisu najdete tukaj.

Ali se vam je zdel članek koristen? Da NeNazaj