Koledar poročanja v marcu 2013

Koledar poročanja v marcu 2013

05. 03. 2013

Objavljeno: Data d.o.o., 27. 2. 2013, http://data.si/

V mesecu marcu ne smete spregledati naslednjih pomembnih rokov za poročanje.

Datum

Dogodek

do   11.3.

- Plačilo akontacij davka iz dejavnosti za februar 2013

- Plačilo akontacij davka od dohodka pravnih oseb za februar 2013

- Napoved za odmero akontacije dohodnine od dohodka iz zaposlitve (dohodek iz drugega pogodbenega razmerja, kadar ta dohodek izplača oseba, ki ni plačnik davka za februar 2013)

do 15.3.

- Intrastat – Statistika blagovne menjave med državami članicami EU za februar 2013

- Obračun in plačilo prispevkov za socialno varnost za zasebnike, ki opravljajo dejavnost za februar 2013

- Plačilo pavšalnih prispevkov za PIZ in zdravstveno zavarovanje za zasebnike, ki opravljajo dejavnost kot postranski poklic za februar 2013

- Obračun in plačilo prispevkov za socialno varnost za lastnike zasebnik podjetij, ki nimajo plače za februar 2013

- Obračun in plačilo požarne takse za februar 2013

do 18.3.

- (na dan izplačila dohodkov) - Obrazec REK-1 in i – REK za dohodke iz delovnega razmerja za februar 2013

- Obračun in plačilo dodatne koncesijske dajatve za februar 2013

do 20.3.

- Obrazec DVP - Poročilo o kupljenih/prodanih tujih dolžniških vrednostnih papirjih mimo domačih posrednikov za februar 2013

- Obrazec SN11-T – Mesečno poročilo o kapitalskih naložbah rezidentov v tujini – transakcije za februar 2013

- Obrazec SN22-T – Mesečno poročilo o kapitalskih naložbah nerezidentov v Sloveniji – transakcije za februar 2013

- Obrazec BST – Poročilo o storitveni menjavi in delu blagovne menjave, ter o tekočih/kapitalskih transferih z nerezidenti za februar 2013

- Obrazec KRD – Poročilo o prejetih in danih kreditih ter depozitih z nerezidenti za februar 2013

- Rekapitulacijsko poročilo (RP-O) za februar 2013

- Obrazec DDV-O za februar 2013 za tiste zavezance, ki so dolžni predložiti rekapitulacijsko poročilo (RP-O) za februar 2013 (op. plačilo DDV je 29.3.)

do 22.3.

- Obvezni večstranski pobot za zamude pri plačilu, nastale do 22.3.

do 29.3.

- Obrazec 1A – Izplačilo akontacij plač za mesec februar 2013 – Podatki o izplačanih plačah zaposlenih, za katere veljajo določila KP in o najvišji plači

- Obrazec 1-ZAP/M – Mesečno poročilo o izplačanih plačah pri pravnih osebah za februar 2013

- Obrazec DDV-O – Obračun DDV za februar 2013

- Obrazec PD–O – Poročilo o dobavah (76 a člen) za februar 2013

- Obrazec SKV – Poročilo o kratkoročnih terjatvah in obveznostih iz poslovanja z nerezidenti za februar 2013

Ali se vam je zdel članek koristen? Da NeNazaj