Evropski projekt za sofinanciranje raziskav MSP

Evropski projekt za sofinanciranje raziskav MSP

13. 11. 2009

Vir in informacije: http://www.imamidejo.si/, 2.11.2009

Objavljen je razpis za sofinanciranje raziskav in spodbujanje inovacij v malih in srednje velikih podjetij (MSP) v Evropski uniji.

Razpis za zbiranje predlogov je bil objavljen v okviru sedmega okvirnega programa za raziskave in razvoj (FP7), katerega osnovni namen je pomagati MSP, da postanejo bolj inovativna.

Proračun razpisa "Raziskave v korist MSP" znaša 136,84 milijonov evrov in sodi v sklop programa Zmogljivosti. Razpis bo pomagal MSP, ki nimajo zmogljivosti za izvajanje raziskav, da bodo izvajale aktivnosti raziskav in razvoja preko univerz, raziskovalnih središč in v sklopu drugih industrijskih podjetij.

Cilj programa je okrepitev inovacijskih zmogljivosti evropskih MSP in izboljšanje njihovega prispevka k razvoju novih tehnologij.

Projektne ponudbe za ta razpis lahko obravnavajo katero koli raziskovalno temo na področju znanosti in tehnologije, v kolikor se raziskovalne aktivnosti izvajajo v sklopu podizvajalstva (ang. Outsourcing). Projekti morajo biti usmerjeni v proizvodnjo novega znanja in rezultatov, ki jih je mogoče izkoristiti za razvoj ali izboljšanje izdelkov, procesov ali storitev za MSP.

Predlagatelji projekta morajo upoštevati naslednje pogoje:

  • konzorcij mora vključevati vsaj tri neodvisna mala in srednja podjetja iz treh različnih držav članic EU ali pridruženih držav,
  • prav tako morajo vsebovati dve R & R institucijineodvisno od vseh drugih udeležencev.

Rok: Rok za oddajo projekta je 3. december 2009.

Dodatne informacije: Več informacij je dosegljivih na naslednji povezavi (gradivo je dostopno v angleškem jeziku).

Ali se vam je zdel članek koristen? Da NeNazaj