Javni razpis za spodbujanje uvajanja in implementacije znaka za okolje EU za turistične nastanitve – EU Marjetice

Javni razpis za spodbujanje uvajanja in implementacije znaka za okolje EU za turistične nastanitve – EU Marjetice

05. 03. 2013

Objavljeno: Uradni list RS, Št. 18, Datum: 1. 3. 2013, Stran: 720

Predmet razpisa: Cilj javnega razpisa je spodbujanje uvajanja in implementacije Znaka za okolje EU za turistične nastanitve.

Predmet javnega razpisa je sofinanciranje stroškov uvajanja in implementacije Znaka za okolje EU za turistične nastanitve in stroškov, povezanih s promocijo konkurenčne prednosti podjetja, ki jo je pridobilo z Znakom za okolje EU za turistične nastanitve.

Namen javnega razpisa je spodbuditi gospodarske družbe, podjetnike in druge pravne osebe, ki delujejo na področju turizma, vključno s kmetijami z nastanitvijo (v nadaljevanju ponudniki turističnih storitev), k uvajanju ekološkega managementa in ekoloških standardov; spodbuditi okolju prijazno gradnjo in poslovanje v novih in obstoječih turističnih nastanitvenih objektih, oziroma okolju prijazno prenovo v objektih, ki jih obnavljajo; spodbuditi uvedbo Znaka za okolje EU v turističnih nastanitvenih objektih, trženje konkurenčne prednosti, ki jo ponudnik turističnih storitev pridobi s tem znakom ter informiranje javnosti o pozitivnih učinkih trajnostnega razvoja in ekološkega managementa.

Upravičeni stroški

Pogoji za sodelovanje: Na razpis za ta namen se lahko prijavijo podjetniki in gospodarske družbe.

Več o pogojih

Vrednost razpisa: Okvirna višina nepovratnih sredstev znaša 49.000,00 EUR.

Razpisnik: Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo

Rok: Razpis bo odprt do porabe sredstev. Prvo odpiranje prispelih vlog bo 21. 3. 2013, naslednja odpiranja pa 3. 6. 2013 in 16. 9. 2013. V primeru, da sredstva na zadnjem odpiranju ne bodo porabljena v celoti, lahko ministrstvo določi še dodaten datum odpiranja vlog.

Pri vsakem odpiranju se bodo upoštevale vse vloge, ki bodo ne glede na način dostave prispele v vložišče Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo najkasneje do 15. ure dva dni pred odpiranjem. Vloge, ki bodo prispele po navedenem roku se prenesejo v naslednje odpiranje.

Dodatne informacije in razpisna dokumentacija: Dodatne informacije oziroma vprašanja se posredujejo po e-pošti: irena.milinkovic@gov.si.

Razpisna dokumentacija je dostopna na spletni strani Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo: www.mgrt.gov.si pod rubriko Javni razpisi.

Več: Več o javnem razpisu najdete tukaj.

Ali se vam je zdel članek koristen? Da NeNazaj