Sprememba Javnega razpisa za nakup kmetijskih in gozdnih zemljišč - A1

Sprememba Javnega razpisa za nakup kmetijskih in gozdnih zemljišč - A1

30. 11. 2021

Objavljeno: Uradni list RS, Št. 184, Datum: 26. 11. 2021, Stran: 2570

Slovenski regionalno razvojni sklad objavlja spremembo Javnega razpisa za nakup kmetijskih in gozdnih zemljišč - A1, objavljenega v Uradnem listu RS, št. 44/21 z dne 26. 3. 2021 s spremembami in dopolnitvami v Uradnem listu RS, št. 97/21 z dne 18. 6. 2021 ter št. 128/21 z dne 13. 8. 2021:

I. V poglavju 3 »Vsebina in oddaja vloge«, podpoglavju 3.3 »Rok za oddajo vloge« javnega razpisa se dodata 8. in 9. rok, in sicer kot sledi:

  • 8. rok: 10. 1. 2022,
  • 9. rok: 7. 2. 2022.

II. Ostalo besedilo javnega razpisa ostane nespremenjeno.

Razpisnik: Slovenski regionalno razvojni sklad

Ali se vam je zdel članek koristen? Da NeNazaj