Projekt POLET: Spodbujanje medgeneracijske solidarnosti

Projekt POLET: Spodbujanje medgeneracijske solidarnosti

23. 11. 2021

Vir in informacije: https://projekt-polet.si/, 8. 11. 2021

Prebivalstvo se povsod stara, zato je vprašanje, kako vključevati starejše in poskrbeti za njihovo aktivno sodelovanje v družbi, tudi na delovnih mestih, pomembna prednostna naloga. A za celovito vključenost starejših moramo najprej odpraviti starostno stigmatizacijo in diskriminacijo. Ključni korak pri spopadanju s tem izzivom je lahko spodbujanje medgeneracijske solidarnosti.

Starizma še zdaleč nismo odpravili in predstavlja resno oviro za polno sodelovanje starejših v družbi. Med učinkovitimi orodji, s katerimi se lahko uspešno spopademo s starostno diskriminacijo, strokovnjaki izpostavljajo združevanje različnih generacij na enem mestu. Dober primer je večgeneracijsko delovno okolje, ki posameznikom različnih starostnih skupin omogoča, da se bolje spoznajo, se učijo drug od drugega in sodelujejo pri opravljanju vsakodnevnih delovnih nalog. Različne generacije se lahko med seboj dobro dopolnjujejo, si pomagajo na področjih, kjer nimajo dovolj znanja in izkušenj ali pa jih iz drugih razlogov ne zmorejo tako dobro opravljati kot predstavniki druge generacije.

Tudi solidarnost prinaša gospodarske koristi

Spodbujanje redne interakcije in sodelovanja med različnimi generacijami v delovnem okolju lahko učinkovito pomaga pri razbijanju stereotipov in predsodkov ter povečuje razumevanje drugih generacij in zavedanje o raznolikosti znotraj posameznih starostnih skupin. Medgeneracijska solidarnost je lahko hkrati tudi odličen odgovor na nekatere sodobne poslovne izzive, ki postajajo vse kompleksnejši in težje rešljivi. Z učinkovitim sodelovanjem in dopolnjevanjem različnih generacij lahko namreč kar najbolje izkoristimo vse, kar lahko prispevajo posamezni člani tima ne glede na njihovo starost. Na takšen način medgeneracijska solidarnost prinaša resnične gospodarske in družbene koristi za vse.

Odpravljanje kulture zgodnjega upokojevanja

Spodbujanje starostno raznolikih delovnih okolij je del prizadevanj za podaljševanje delovne dobe. Ta prizadevanja bodo učinkovitejša, če si bodo ljudje želeli delati dlje in ne, če bodo v to prisiljeni. S spodbujanjem sodelovanja in solidarnosti med različnimi starostnimi skupinami bomo storili veliko za spreminjanje odnosa do starejših in za ozaveščanje, da ti niso družbeni presežek. Starejši zaposleni imajo pomembne edinstvene lastnosti in številne sposobnosti, a da bodo izbrali kasnejše upokojevanje, moramo raziskati ustrezne poklicne poti in doseči boljše pogoje dela. Prilagajanja delovnih mest in zagotavljanje zdravega delovnega okolja v vseh življenjskih obdobjih, omogočanje fleksibilnega delovnega časa in vključevanje vseh generacij v vseživljenjsko učenje je le nekaj ukrepov, ki izboljšujejo kakovost delovnih mest, hkrati pa prispevajo tudi k večji uspešnosti podjetij.

Starejši dajejo družbi velik prispevek

Načelo medgeneracijske solidarnosti pomeni skrb vseh generacij za dobro počutje tako starejših kot mlajših od njih. A medgeneracijska solidarnost ne govori zgolj o zadovoljevanju potreb posameznih generacij, ampak tudi o načinih, kako lahko ti prispevajo k družbi. Spodbujanje aktivnega staranja omogoča prenos znanja med generacijami ter ohranjanje dragocenih spretnosti, izkušenj in praktičnega znanja na trgu dela. Takšno je tudi prostovoljstvo, ki ga strokovnjaki vidijo kot učinkovito orodje za gradnjo socialnega kapitala med generacijami. Aktivno sodelovanje v prostovoljnih dejavnostih namreč krepi družbena omrežja in zmanjšuje izolacijo med starejšimi, kar potrjujejo tudi raziskave. Pomemben prispevek starejših je tudi skrb za vnuke, ki predstavlja podporo lastnim otrokom in pomoč, da kljub starševstvu ostanejo enako delovno aktivni in lažje usklajujejo delo z družinskimi obveznostmi. Prispevek, ki ga starejši dajejo družbi, je zelo širok in ga ne bi smeli zanemarjati, temveč ustrezno negovati.

Več o projektu Polet

Ali se vam je zdel članek koristen? Da NeNazaj