Program javnih del za 2022

Program javnih del za 2022

23. 11. 2021

Vir in informacije: Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, 23. 11. 2021, www.gov.si

Zavod Republike Slovenija za zaposlovanje (ZRSZ) bo predvidoma danes, 23. novembra 2021, objavil javno povabilo za izbor programov javnih del za leto 2022. Predvidena je vključitev 1.500 oseb, razpoložljiva višina sredstev znaša 11.448.000 evrov. Javna dela so poseben program aktivne politike zaposlovanja, ki pomembno prispevajo k zagotavljanju odzivnega trga dela.

Javna dela so poseben program aktivne politike zaposlovanja in se izvajajo v okviru ukrepa kreiranja delovnih mest. Namenjena so aktiviranju brezposelnih oseb, ki so več kot eno leto neprekinjeno prijavljene v evidenci brezposelnih oseb (dolgotrajno brezposelne osebe), njihovi socialni vključenosti, ohranitvi ali razvoju delovnih sposobnosti ter spodbujanju razvoja novih delovnih mest. Javna dela se izvajajo na podlagi Zakona o urejanju trga dela, programi javnega dela pa so izbrani na podlagi javnega povabila.

Javno povabilo je namenjeno spodbujanju razvoja zaposlitvenih programov ter razvoju novih delovnih mest v sodelovanju z lokalnimi skupnostmi pri reševanju brezposelnosti na njihovem območju. Prav tako je namen spodbujanje neprofitnih delodajalcev k oblikovanju programov javnih del v splošno družbeno korist, ki so v javnem interesu lokalne skupnosti ali države in so primerni za zaposlitev določenih ciljnih skupin dolgotrajno brezposelnih oseb. Programi javnih del so opredeljeni v Katalogu.

Predmet javnega povabila je izbor programov javnih del za leto 2022, in sicer za naslednja 2 sklopa:

  • programov javnih del v splošno družbeno korist s področja socialnega varstva,
  • programov javnih del v splošno družbeno korist iz ostalih področij: kmetijstvo, vzgoja in izobraževanje, šport, okolje in prostor, kultura  ter drugi programi javnih del

Letošnja novost je oddaja ponudb izključno na Portalu za delodajalce, kjer so objavljena tudi vsa potrebna navodila za vnos in oddajo.

V programe javnih del se lahko vključujejo dolgotrajno brezposelne osebe, ki jih napoti ZRSZ. Kot dolgotrajno brezposelne osebe štejejo tudi osebe, ki so bile pred in po nastopu začasne nezaposljivosti prijavljene v evidenci brezposelnih oseb 12 mesecev ali več. Prednost pri vključitvi bodo imeli invalidi in dolgotrajno brezposelne osebe, ki so več kot 2 leti neprekinjeno prijavljeni v evidenci brezposelnih oseb in v tem času niso bili vključeni v noben program aktivne politike zaposlovanja. Po tem javnem povabilu bo lahko oseba vključena v javna dela najdlje do 31. 12. 2022.

Ali se vam je zdel članek koristen? Da NeNazaj