Ustanavljanje podjetja v Kanadi

Ustanavljanje podjetja v Kanadi

16. 11. 2021

Vir in informacije: Izvozno okno, 20. 10. 2021, www.izvoznookno.si

Obstaja več pravnih možnosti in struktur za odprtje podjetja v Kanadi. Najbolj pogost model je korporacija, saj le-te predstavljajo najpogostejšo obliko pravne poslovne strukture za tuja podjetja, ki želijo vzpostaviti svoje poslovanje tudi v Kanadi.

Tuji podjetniki in podjetja lahko za poslovanje v Kanadi registrirajo podružnico podjetja na državnem ali provincialnem nivoju. Lahko se tudi odločijo, da poslujejo v Kanadi preko lokalne izpostave podjetja.

Izpostava (Branch) ali podružnica (Subsidiary)?

Dva najbolj pogosta načina, na katera tujci registrirajo podjetje v Kanadi, je skozi registracijo izpostave (Branch) ali korporativno registracijo kanadske podružnice oz. hčerinske družbe.

Izpostava je podaljšek matične družbe, medtem ko je podružnica ločeno podjetje, ki ga kontrolira matična družba. Vedeti moramo, da mora biti matično podjetje odgovorno za aktivnosti in odločitve podružnice, čeprav je ta registrirana ločeno.

Pri odločitvi ali registrirati izpostavo ali podružnico je potrebno preučiti več implikacij: davki, možnost pridobivanja investicij, dostop do posebnih programov, ki jih omogoča kanadska vlada ter izpostavljenost matične družbe različnim odgovornostim. Tuji investitorji bodo morda želeli pridobiti mnenje s strani kvalificiranih pravnih in finančnih svetovalcev, da se lažje odločijo za najbolj primerno poslovno strukturo za njihovo specifično situacijo.

Registracija izpostave

Registracija izpostave omogoča tujim podjetjem, da odprejo svoj urad v Kanadi. Izpostave so registrirane na provincialnem nivoju v vsaki provinci, v kateri podjetje želi delovati, posebej. Tuje podjetje ustanovi izpostavo preko vloge za registracijo kot “izven-provincialna korporacija” ali “tuja korporacija”. Registriran kanadski naslov ter prebivalec Kanade, ki služi kot pravni zastopnik/agent, sta splošno potrebna, da ima korporacija lokalno predstavništvo, preko katerega lahko dobiva dokumente ter izvaja lokalne administrativne zadeve.

Vedeti je treba, da so letni davki za izpostave v Kanadi za tuja podjetja, ki delujejo na tak način, v večini primerov v vrednosti 25 % profita, ki ga zasluži izpostava, razen v primeru, če je to drugače regulirano z meddržavnim sporazumom.

Registracija podružnice kot kanadske korporacije

Večina tujih investitorjev, ki niso prebivalci Kanade, se odloči za registracijo podružnice kot kanadske korporacije, kar omogoči razporeditev odgovornosti med kanadsko podružnico in matičnim podjetjem. Podružnica je pravzaprav kanadsko podjetje, katerega upravnik ali glavni delničar je drugo podjetje.

Vse registrirane podružnice tujega podjetja so deležne enakih pravic kot podjetja v lasti kanadskih rezidentov, vključno z omejeno odgovornostjo.

Tuje korporacije imajo možnost registracije podružnice na državnem sli provincialnem nivoju. Prav tako lahko zaprosijo za “Extra-provincial” registracijo, ki jim bo omogočila, da delujejo v drugih provincah izven območja registracije.

Dodatne informacije: Za svetovanje in pomoč pri vzpostavitvi podjetja in poslovanju s Kanado se lahko obrnete na predstavnike Kanadsko slovenske gospodarske zbornice:

Ali se vam je zdel članek koristen? Da NeNazaj