Javna dražba za prodajo nepremičnin Mestne občine Ljubljana

Javna dražba za prodajo nepremičnin Mestne občine Ljubljana

19. 02. 2013

Objavljeno: Uradni list RS, Št. 14, Datum: 15. 2. 2013, Stran: 624

Predmet razpisa: Predmet javne dražbe je poslovni prostor – lokal št. 5, v skupni izmeri 44,33 m2, ki se nahaja v pritličju stavbe, na naslovu: Potrčeva 6, v Ljubljani. Poslovni prostor je prazen in ni zaseden z najemnikom. Izklicna cena znaša 68.300,00 EUR. Navedena cena ne vključuje davka na promet nepremičnin, ki ga plača kupec.

Pogoji za sodelovanje: Na javni dražbi lahko sodeluje domača ali tuja, pravna ali fizična oseba.

Razpisnik: Mestna občina Ljubljana

Rok: Javna dražba se bo vršila dne 5. 3. 2013 na sedežu Mestne občine Ljubljana, Mestni trg 1, Ljubljana, Klub 15, z začetkom ob 11. uri.

Kandidati se bodo morali 15 minut pred začetkom javne dražbe izkazati z ustreznimi dokazili.

Dražitelji in morebitni predkupni upravičenci morajo do začetka javne dražbe vplačati varščino, ki znaša 10 % izklicne cene.

Dodatne informacije: Dodatne podrobnejše informacije o pogojih javne dražbe in podatke o nepremičnini pod točko 1. dobijo interesenti na Mestni občini Ljubljana, Mestna uprava, Oddelek za ravnanje z nepremičninami, Kontaktna oseba: Marina Anžur, Tel. 01/306-11-34, e-naslov: marina.anzur@ljubljana.si.

Ogled nepremičnine in dokumentacije v zvezi z nepremičnino je možen po predhodnem dogovoru.

Besedilo javne dražbe je objavljeno na spletni strani Mestne občine Ljubljana: www.ljubljana.si/si/mol/razpisi-razgrnitve-objave/.

Več: Več o razpisu najdete tukaj.

Ali se vam je zdel članek koristen? Da NeNazaj