Javni razpis za podporo malim in srednje velikim podjetjem, ki izvajajo raziskave in razvoj – program EUROSTARS, v okviru iniciative EUREKA v letu 2013

Javni razpis za podporo malim in srednje velikim podjetjem, ki izvajajo raziskave in razvoj – program EUROSTARS, v okviru iniciative EUREKA v letu 2013

19. 02. 2013

Objavljeno: Uradni list RS, Št. 14, Datum: 15. 2. 2013, Stran: 571

Predmet razpisa: Predmet javnega razpisa je sofinanciranje slovenskega dela mednarodnih raziskovalnih in razvojnih projektov za projekte, ki so potrjeni na mednarodnem ocenjevanju Eurostars s strani skupine Visokih predstavnikov programa Eurostars.

Strateški cilj javnega razpisa je zagotoviti sofinanciranje za tržno orientirane industrijske raziskave in razvoj s posebnim poudarkom na malih in srednje velikih podjetjih, ki izvajajo raziskave in razvoj (v nadaljevanju: MSP, ki izvajajo RR). V posameznem projektu sestavljajo mednarodni konzorcij nacionalni partnerji iz različnih držav članic Eurostars (konzorcijska pogodba je priloga pogodbe).

Predmet sofinanciranja so mednarodno, uporabno usmerjeni raziskovalno razvojni projekti, ki pokrivajo katerokoli tehnološko področje, morajo pa imeti civilen namen in razviti nov proizvod, postopek ali storitev.

Ta razpis se navezuje na ustrezni mednarodni razpis projekta EUROSTARS z imenom: »EUREKAs EUROSTARS programme« (v nadaljevanju: mednarodni razpis) objavljen na spletnem naslovu: www.eurostars-eureka.eu.

V mednarodnem razpisu EUROSTARS sodeluje 33 držav članic konzorcija EUROSTARS, seznam najdete na spletnem naslovu: www.eurostars-eureka.eu.

Pogoji za sodelovanje: Več o pogojih najdete tukaj.

Vrednost razpisa: Za nacionalno sofinanciranje projektov EUROSTARS je v letu 2013 predvidenih 600.000,00 EUR ter v letu 2014 600.000,00 EUR.

Višina sredstev za sofinanciranje projektov, ki se bodo zaključili po letu 2014 je odvisna od razpoložljivih sredstev, ki bodo predvidena v proračunu za ta leta.

Razpisnik: Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo

Rok: Prijava na mednarodni razpis: koordinator je dolžan poskrbeti za popolno mednarodno prijavo predloga projekta in jo mora oddati v imenu celotnega konzorcija do 4. aprila 2013. Za pravočasne se bodo štele prijave, ki bodo preko spletne strani: www.eurostars-eureka.eu naložena do izteka roka do 20.00 CET.

Nacionalna prijava: vsak slovenski prijavitelj (koordinator ali partner v projektu, ki je bil na mednarodni ravni pozitivno ocenjen) se mora posebej prijaviti na ta javni razpis (nacionalni razpis) za dodelitev nacionalnih finančnih sredstev. Prijavo mora poslati v 14 dneh od prejema elektronskega obvestila o izbranih projektih s strani Eureka sekretariata, skladno z določili točke 6.2 tega razpisa.

Dodatne informacije: Več informacij o projektu EUROSTARS in posebej o mednarodnem delu razpisa je dostopnih na www.eurostars-eureka.eu.

Dodatne informacije so na voljo na ministrstvu za gospodarski razvoj in tehnologijo, Kontaktna oseba: Urška Zupin, e-pošta: urska.zupin@gov.si.

Več: Več o razpisu najdete tukaj.

Ali se vam je zdel članek koristen? Da NeNazaj