Tudi letos razpis za ekoinovacije

Tudi letos razpis za ekoinovacije

12. 02. 2013

Vir in informacije: Finance, 5. 2. 2013, www.finance.si, Avtor: Tjaša Milošič, Tiko Pro d.o.o.

Maja bo odprt razpis Eco-innovation, ki omogoča povezavo med raziskovanjem in tehničnim razvojem prototipov ter komercializacijo teh izdelkov na trgu.

Ekoinovacije so vsaka oblika inovativnih izdelkov, procesov, storitev ali poslovne metode, namenjena za doseganje ciljev trajnostnega, do okolja prijaznega razvoja z zmanjšanjem vpliva na okolje ali z uporabo naravnih virov, skupaj z energijo, bolj učinkovito in odgovorno.

Glavna področja, ki jih razpis obsega, so:

 • recikliranje materialov,
 • trajnostni gradbeni izdelki,
 • sektor hrane in pijače,
 • voda,
 • zeleno poslovanje,
 • upravičeni stroški.

Evropska konkurenca

Pri razpisu za ekoinovacije je pomembno jasno pokazati na izboljšave, ki so to tudi na evropski ravni. Predlagane rešitve morajo biti že tehnično dovršene, kar pomeni zunaj faze prototipa. Projekti morajo biti usklajeni z razpisom ter povezani z usmeritvami in prioritetami EU.

Drugi glavni cilj ekoinovacij je usmerjen v industrializacijo ukrepov. Uspešni bodo projekti, ki imajo možnost doseganja višje stopnje reprodukcije oziroma so zmožni kreirati ali povečati trg. Pomembna sta vpliv na ciljno občinstvo in kakovosten poslovni pristop.

Partnerji so priporočljivi

Ker se pri tem razpisu prijavljate neposredno v Bruselj, je pomembno dokazati evropsko dodano vrednost. Jasno je treba pojasniti, zakaj naj bi projekt prejel evropska sredstva v nasprotju z lokalnimi, nacionalnimi oziroma regionalnimi viri (strukturni skladi). Pri tem je pomembna tudi stopnja evropskega sodelovanja pri projektu. Pri razpisu partnerji niso pogoj, vendar priporočljivi, če želite uspešno kandidirati.

Celoten življenjski krog izdelka

Na splošno je pri razpisu treba pri projektu prikazati celoten življenjski ciklus. To pomeni, da se upošteva celoten življenjski krog izdelka - od proizvodnje do odlaganja. Pristop mora zajemati celotno dobavno verigo in se ne osredotočati zgolj na eno področje.

Upravičeni stroški pri razpisu so:

 • neposredni stroški dela (realne bruto plače s pripadajočimi prispevki),
 • oprema in infrastruktura (samo del, ki je namenjen za inovacijo - upošteva se le amortizacija),
 • pogodbeni podizvajalci (do največ 35 odstotkov vseh upravičenih stroškov),
 • drugi specifični stroški (potovanja, sodelovanje na sejmih),
 • splošni stroški (sedem odstotkov upravičenih stroškov).

Do septembra

Razpis bo odprt maja z rokom prijave septembra letos. Projekti lahko trajajo največ 36 mesecev. Če imate v vašem podjetju inovativne ekološke izdelke, storitve ali procese, ki jih globalno še ne tržite, bodo ekoinovacije primerne za vas.

Ali se vam je zdel članek koristen? Da NeNazaj