Najava objave novega javnega razpisa iz programa razvoja podeželja v vrednosti 4 milijonov €

Najava objave novega javnega razpisa iz programa razvoja podeželja v vrednosti 4 milijonov €

12. 02. 2013

Vir in informacije: Ministrstvo za kmetijstvo in okolje, 7.  2.  2013, www.mko.gov.si

Ministrstvo za kmetijstvo in okolje (MKO) obvešča vse potencialne vlagatelje, da bo 15. 2. 2013 v Uradnem listu RS objavilo javni razpis iz Programa razvoja podeželja RS za obdobje 2007–2013 iz naslova ukrepa - 123 »Dodajanje vrednosti kmetijskim in gozdarskim proizvodom« za kmetije, kmetije z dopolnilno dejavnostjo ter agrarne in pašne skupnosti za leto 2013.

Cilj ukrepa je izboljšati konkurenčnost kmetijskega, živilskega in gozdarskega sektorja. Vlagatelj mora z naložbo prispevati k izpolnitvi enega od naslednjih posebnih ciljev ukrepa:

  • uvajanje novih proizvodov, tehnologij ali proizvodnih izboljšav;
  • uvajanje učinkovitega trženja proizvodov;
  • stabilizacija dohodkov in zagotavljanje splošne učinkovitosti in večje produktivnosti dela;
  • uvajanje izboljšav s področja higiene, varovanja okolja in varnosti pri delu.

Okvirna višina sredstev znaša 4.000.000 €.

Predmet podpore so naložbe v:

  1. predelavo kmetijskih proizvodov, opredeljenih v Prilogi I k Pogodbi, razen proizvodov iz rib (kmetijski proizvodi);
  2. predelavo živil, ki niso zajeta v Prilogi I k Pogodbi in katerih surovina so kmetijski proizvodi;
  3. kombinirana predelava proizvodov iz točk 1. in 2.;
  4. trženje kmetijskih proizvodov, kamor uvrščamo naložbe namenjene skladiščenju primarnih kmetijskih proizvodov, pripravi kmetijskih proizvodov za trg, ureditvi razstavnih in degustacijskih prostorov, ureditvi prodajnih prostorov in nakup namenskih aparatov za prodajo;
  5. prvo stopnjo predelave lesa.

Več

Dodatne informacije: Več informacij o objavljenih javnih razpisih lahko zainteresirani po njihovi objavi v Uradnem listu RS dobijo:

Ali se vam je zdel članek koristen? Da NeNazaj