Sprememba 5. javnega razpisa za podukrep 16.5 - Podpora za skupno ukrepanje za blažitev podnebnih sprememb ali prilagajanje nanje ter za skupne pristope k okoljskim projektom in stalnim okoljskim praksam za projekte EIP

Sprememba 5. javnega razpisa za podukrep 16.5 - Podpora za skupno ukrepanje za blažitev podnebnih sprememb ali prilagajanje nanje ter za skupne pristope k okoljskim projektom in stalnim okoljskim praksam za projekte EIP

16. 11. 2021

 

Objavljeno: Uradni list RS, Št. 178, Datum: 12. 11. 2021, Stran: 2479

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano Republik Slovenije (v nadaljnjem besedilu: MKGP),

Dunajska cesta 22, 1000 Ljubljana, na podlagi 51. člena Uredbe o izvajanju ukrepa Sodelovanje iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014-2020 (Uradni list RS, št. 68/17, 71/18, 36/19, 108/20 in 163/21), objavlja spremembo 5. javnega razpisa za podukrep 16.5 - Podpora za skupno ukrepanje za blažitev podnebnih sprememb ali prilagajanje nanje ter za skupne pristope k okoljskim projektom in stalnim okoljskim praksam za projekte EIP.

  1. V javnem razpisu za podukrep 16.5 Podpora za skupno ukrepanje za blažitev podnebnih sprememb ali prilagajanje nanje ter za skupne pristope k okoljskim projektom in stalnim okoljskim praksam za projekte EIP (Uradni list RS, št. 167/21) se v poglavju z naslovom »8. Merila za ocenjevanje vlog na javni razpis za projekte EIP«, pri merilu »1.1 Sestava partnerstva«, pri točki »c) najmanj enega člana, ki je pravna oseba, ki opravlja dejavnost izobraževanja na področju kmetijstva, varstva okolja, ohranjanja narave ali varstva voda v skladu z zakonom, ki ureja organizacijo in financiranje vzgoje in izobraževanja, zakonom, ki ureja višje strokovno izobraževanje oziroma zakonom, ki ureja visoko šolstvo.« število »1« nadomesti s številom »2«.
  2. Ostale določbe javnega razpisa ostanejo nespremenjene.

Razpisnik: Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

Ali se vam je zdel članek koristen? Da NeNazaj