Namera o oddaji gostinskega prostora v najem za opravljanje gostinske dejavnosti

Namera o oddaji gostinskega prostora v najem za opravljanje gostinske dejavnosti

06. 04. 2010

Objavljeno: Uradni list RS, Št. 27, Datum: 2.4.2010, Stran: 749

Predmet razpisa: Predmet najema je gostinski prostor znotraj Živalskega vrta Ljubljana, Večna pot 70, 1000 Ljubljana, ki stoji na nepremičnini, parc. št. 1375/6, vpisani v z.k. vl. št. 212, k.o. Brdo.

Gostinski lokal v naravi predstavlja:

– kuhinjo v izmeri 29 m2;

– skladiščne prostore v izmeri 42 m2;

– zastekljeno teraso v izmeri 65 m2;

– pokrito teraso v izmeri 195 m2;

– odkrito teraso v izmeri 65 m2;

– sanitarije v izmeri 2,6 m2.

Skupna površina predmeta najema znaša 398,6 m2.

Razpisnik: Živalski vrt Ljubljana

Rok: Oddaja v najem se bo izvedla na podlagi javnega zbiranja ponudb.

Dodatne informacije: Dodatne informacije oziroma vprašanja lahko zastavite po elektronski pošti: info@zoo.si.

Razpisna dokumentacija: Dokumentacija za oddajo ponudb je na voljo v tajništvu Živalskega vrta Ljubljana, Večna pot 70, 1000 Ljubljana, vsak delovnik, od 9. do 15. ure ali na spletni strani: www.zoo.si.

Več: www.uradni-list.si/_pdf/2010/Ra/r2010027.pdf

Ali se vam je zdel članek koristen? Da NeNazaj