Sprememba Javnega razpisa - posojila za investicijske projekte v gospodarstvu - B1 (3021-4/2021-SRRS-2)

Sprememba Javnega razpisa - posojila za investicijske projekte v gospodarstvu - B1 (3021-4/2021-SRRS-2)

02. 11. 2021

2 0
Koristnost članka
2 oseb je članek označilo kot koristen.

Objavljeno: Uradni list RS, Št. 172, Datum: 29. 10. 2021, Stran: 2385

Slovenski regionalno razvojni sklad objavlja spremembo Javnega razpisa - posojila za investicijske projekte v gospodarstvu - B1 (3021-4/2021-SRRS-2), objavljenega v Uradnem listu RS, št. 150/21 z dne 17. 9. 2021:

I. V poglavju 3 »Vsebina in oddaja vloge«, podpoglavju 3.3 »Rok za oddajo vloge« javnega razpisa se spremeni zadnji rok za oddajo vlog, tako da se besedilo sedaj glasi:

Vlagatelj vlogo odda v obdobju odprtega razpisnega roka, in sicer od 4. 10. 2021 do 10. 11. 2021 oziroma do porabe sredstev. Vlogo ni možno oddati pred oziroma po razpisnem roku.

II. Ostalo besedilo javnega razpisa ostane nespremenjeno.

Razpisnik: Slovenski regionalno razvojni sklad

Ali se vam je zdel članek koristen? Da NeNazaj