Javno naročilo - Priprava in predvajanje televizijskih oddaj na temo inovativnosti v gospodarstvu ter drugih področij, ki jih sofinancira evropska kohezijska politika

Javno naročilo - Priprava in predvajanje televizijskih oddaj na temo inovativnosti v gospodarstvu ter drugih področij, ki jih sofinancira evropska kohezijska politika

05. 02. 2013

Objavljeno: Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo, 25. 1. 2013, www.mgrt.gov.si

Predmet razpisa: Predmet javnega naročila je priprava in predvajanje televizijskih oddaj na temo inovativnosti v gospodarstvu ter drugih področij, ki jih sofinancira evropska kohezijska politika (financiranje iz sredstev tehnične pomoči kohezijske politike cilja Konvergenca).

Predmet javnega naročila je podrobno opredeljen v Prilogi 1, ki je sestavni del te razpisne dokumentacije.

Ponudnik mora v ponudbi predložiti tudi naslednje dokumente: okvirni načrt serije oddaj, koncept posamezne oddaje ter en vzorčni primer konkretne oddaje.

Pogoji za sodelovanje: Ponudnik je lahko vsaka pravna oseba, ki je registrirana v skladu s predpisi, ki urejajo gospodarske družbe za opravljanje dejavnosti, ki so predmet javnega naročila in izpolnjuje pogoje, določene s to razpisno dokumentacijo.

Razpisnik: Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo

Rok: Rok za oddajo ponudb je 12. 2. 2013, do 10.00 ure.

Dodatne informacije: Kontaktna oseba: Teja Demšar, Tel: (01) 400 32 15, e-pošta: teja.demsar@gov.si.

Razpisna dokumentacija: Razpisna dokumentacija je objavljena tukaj.

Več: Več o javnem naročilu najdete tukaj.

Ali se vam je zdel članek koristen? Da NeNazaj