Javno zbiranje ponudb za oddajo prodajnih mest v najem – Občina Izola

Javno zbiranje ponudb za oddajo prodajnih mest v najem – Občina Izola

05. 02. 2013

Objavljeno: Uradni list RS, Št. 10, Datum: 1. 2. 2013, Stran: 441

Predmet razpisa: Predmet oddaje z javnim zbiranjem ponudb so:

1. Prodajna mesta na sprehajališču ob parkirišču »Lonka«

2. Prodajna mesta ob sprehajalni poti:

3. Prodajna mesta na kopališču »svetilnik«:

4. Prodajna mesta ob parkirišču gostilne»Jasna« na Belvederju:

Več

Pogoji za sodelovanje: Na javni razpis se lahko prijavijo vse pravne in fizične osebe, ki so registrirane za opravljanje dejavnosti.

Razpisnik: Občina Izola

Rok: Rok za oddajo ponudb je 25. 2. 2013.

Ponudnik mora v odprtem razpisnem roku vplačati varščino v višini 10 % izklicne najemnine.

Dodatne informacije: Dodatne informacije v zvezi z razpisom dobijo zainteresirani v času uradnih ur, Tel: (05) 660-01-49, e-pošta: katja.rakar@izola.si.

Nepremičnine, ki so predmet oddaje si je mogoče ogledati po predhodnem dogovoru.

Razpisna dokumentacija: Razpisna dokumentacija je od dneva objave do izteka roka za oddajo ponudb dosegljiva na spletni strani občine Izola: www.izola.si, zainteresirani ponudniki pa jo lahko v času uradnih ur prevzamejo tudi v sprejemni pisarni Občine Izola, Sončno nabrežje 8, 6310 Izola.

Razpisna dokumentacija je brezplačna.

Več: Več o razpisu najdete tukaj.

Ali se vam je zdel članek koristen? Da NeNazaj