Javno zbiranje ponudb za oddajo nepremičnin in premičnin v najem - Ankaran

Javno zbiranje ponudb za oddajo nepremičnin in premičnin v najem - Ankaran

05. 02. 2013

Objavljeno: Uradni list RS, Št. 10, Datum: 1. 2. 2013, Stran: 426

Predmet razpisa: Opis predmeta oddaje v najem:

a) gostinski lokal »Bife pod dežnikom«, v izmeri 27,73 m2, z možnostjo uporabe zunanje terase, v izmeri 100,00 m2,

b) gostinski lokal »Gril bife«, v izmeri 54,67 m2 s pripadajočimi sanitarijami, gril kuhinjo in z možnostjo uporabe zunanje terase, v izmeri 198,00 m2,

c) gostinski lokal »Rtiški hram«, v izmeri 57,38 m2 z možnostjo uporabe zunanje terase, v izmeri 40,20 m2,

d) parkirišče, v izmeri cca 1500,00 m2, cca 75 parkirnih mest (v priloženi skici označeno s številko 1),

e) restavracija, v izmeri 1.036,83 m2: kletna etaža 177,21 m2, pritlična etaža 859,62 m2; objekt obsega kuhinjo, jedilnico, bife, sanitarije ter druge funkcionalne in pomožne prostore (s pripadajočimi zunanjimi manipulativnimi površinami),

f) upravna stavba, v izmeri 89,81 m2: kletna etaža 51,00 m2 (skladišče), pritličje 38,81 m2 (pisarne),

g) recepcija, v izmeri 62,50 m2: kletna etaža 28,92 m2 (sanitarije, pomožni prostori), pritličje 33,58 m2 (recepcija – 2x pisarna, pomožni prostori),

h) poslovni prostor za opravljanje dejavnosti prodaje časopisov, revij, tobačnih izdelkov, postavitev igralnih avtomatov itd., v izmeri cca. 7×7 m2,

i) spodnji sanitarni blok, v izmeri 93,61 m2,

j) zgornji sanitarni blok, v izmeri 72,49 m2,

k) bungalovi 24 enot: 1 bungalov, v izmeri 31,35m2 (x 24), zunanja terasa cca. 6,5 m2 (x24), v vsakem posameznem bungalovu 5 ležišč (s pripadajočimi parkirnimi mesti),

l) bivalniki-novejši 36 enot: 1 bivalnik, v izmeri 13,00 m2 (x 36), zunanja terasa cca. 13,00 m2 (x36), 4 ležišča v posameznem bivalniku (s pripadajočimi parkirnimi mesti),

m) kamp prikolica-starejša 23 enot: 1 kamp prikolica v izmeri 12,00 m2 (x 23), zunanja terasa cca 12,00 m2 (x23), 4 ležišča v posamezni kamp prikolici (s pripadajočimi parkirnimi mesti),

n) šotorišče: površina, v izmeri 5.100,00 m2,

o) prostor na plaži – za postavitev mobilne prodajne enote: površina, v izmeri 6,00 m2, (v priloženi skici označeno s številko 2).

Nepremičnine, vključno s pripadajočimi premičninami - opremo, se za čas 1. 4. 2013 do 15. 10. 2013, oddajajo kot celota in se nahajajo v sklopu Počitniškega doma Debeli Rtič, Jadranska cesta 79, 6280 Ankaran.

Izhodiščna cena - najemnina za nepremičnine znaša 65.000,00 EUR brez DDV.

Več

Razpisnik: Ministrstvo za notranje zadeve

Rok: Rok za oddajo ponudb je 18. 2. 2013, do 12. ure.

Ponudniki morajo ponudbi priložiti potrdilo o vplačani varščini v višini ene mesečne najemnine.

Dodatne informacije: Podrobnejše informacije v zvezi z izvedbo javnega zbiranja ponudb dobite pri Jasmini Strgaršek, Tel: (01) 42-84-452, e-naslov: jasmina.strgarsek@gov.si ali pri Mojci Pleško Grah, Tel: (01) 42-84-723, e-naslov: mojca.plesko-grah@gov.si.

Ogled nepremičnin, ki so predmet oddaje v najem, se lahko opravi dne 11. 2. 2013, v času od 9. do 13. ure. Ostale informacije v zvezi z nepremičninami, ki se oddajajo v najem, dobite pri Denisu Cirikoviću, Tel: (01) 51-47-169, e-naslov: denis.cirikovic@gov.si.

Več: Več o razpisu najdete tukaj.

Ali se vam je zdel članek koristen? Da NeNazaj